V letu 2017 je v Sloveniji skoraj 300 tisoč prostovoljk in prostovoljcev opravilo delo v skupni vrednosti 93 milijonov evrov. Med njimi tudi članice in člani Gibanja za dostojno delo in socialno družbo!

V letu 2018 smo bili izjemno dejavni:

Po celi Sloveniji smo izvajali delavnice o prekarnem delu na srednjih šolah, fakultetah, Zavodih za zaposlovanje in drugod – izvedli smo jih 38.

Organizirali smo več kot 32 okroglih miz, konferenc, predavanj in večdnevnih izobraževanj.

Na blogu smo objavili 30 strokovnih prispevkov in osebnih izkušenj o prekarnosti, zadružništvu in drugih temah.

Izdali smo zbornik Dostojno delo: Ne živim, da delam, ampak delam, da živim na več kot 160 straneh in z zbranimi donacijami pomagali družini v prekarnem položaju.

Objavili smo devet pravnih nasvetov in bili vsak delovnik dostopni za svetovanja prekarcem preko emaila, Facebooka, Skypa in telefona.

Pomagali smo ustanoviti zadrugo kreativcev.

Organizirali smo zbiralno akcijo šolskih potrebščin za otroke iz socialno ogroženih družin.

Skupaj s Pravno fakulteto smo izvedli »Interdisciplinarno analizo minimalne urne postavke v atipičnih oblikah dela«

Oblikovali smo 19 izobraževalnih slik in posneli 9 izobraževalnih video posnetkov.

O naših dejavnostih in analizah so poročali vsi osrednji slovenski mediji.

 

Ste vedeli, da lahko 0,5 % svoje dohodnine, ki se sicer vrne v državni proračun, namenite za delovanje nevladnih organizacij? Vsako leto se namreč iz tega naslova 5 milijonov evrov vrne državi, pa bi lahko bilo namenjeno podpiranju nevladnih organizacij.

K donaciji vabimo vse podpornike Gibanja in tudi tiste, ki te možnosti do sedaj niste izkoristili ali ne veste, komu bi ta del dohodnine lahko namenili. S prispevkom boste podprli naše društvo in s tem naša prizadevanja v boju za pravice prekarnih delavcev.

Ta delež za vas ne pomeni nobene dodatne obremenitve, izpolnitev obrazca pa vam vzame le nekaj trenutkov.

Podatki za izpolnitev obrazca:
Upravičenec: Društvo Gibanje za dostojno delo in socialno družbo
Davčna št.: 35438827
Del dohodnine: 0,5 %

Izpolnjen OBRAZEC pošljete na lokalno enoto FURS-a.

Za možnost večje avtonomije vnaprej iskrena hvala vsem, ki se boste odločili podpreti naše delovanje in boj za dostojno delo!

Ekipa Gibanja za dostojno delo in socialno družbo