varstvo osebnih podatkov.

SPLOŠNI POGOJI
Z uporabo spletne strani socialna-druzba.si, obiskovalec sprejema splošne pogoje in potrjuje, da je z njimi seznanjen in se z njimi strinja.
Uporabnik s klikom na okence s potrditvijo piškotkov sprejeme in se strinja z namenom in obsegom obdelave osebnih podatkov.

vrste osebnih podatkov, ki se zbirajo in obdelujejo
Društvo Gibanje za dostojno delo in socialno družbo (GDDSD), Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana, obdeluje naslednje vrste osebnih podatkov: ime in priimek, kontaktni podatki (elektronski naslov), spletni piškotki, geolokacijski podatki posameznika, podatki socialnih omrežij ter podatki o kanalih in aplikacijah, ki jih posameznik uporablja.

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
OBVESTILO O UPORABI IN OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV
Podatki, ki jih upravljalec pridobi preko spletne strani na podlagi privolitve posameznika so namenjeni za lastne potrebe upravljavca. V primeru zbiranja osebnih podatkov, je uporabnik na to opozorjen ter seznanjen z namenom zbiranja podatkov. Osebne podatke društvo varuje v skladu z veljavno zakonodajo na področju varstva podatkov.

OBSEG OBDELOVANIH OSEBNIH PODATKOV IN NAMEN ZBIRANJA OSEBNIH PODATKOV
Ko se uporabnik naroči na e-novice socialna-družba.si, upravljavec GDDSD posredovane podatke uporablja izključno za namen pošiljanja obvestil. Privolitev za prejemanje e-novic lahko uporabnik kadarkoli prekliče preko povezave za odjavo (»unsubscribe from this list«) na dnu novic.

Obdelava osebnih podatkov za potrebe izvajanja storitev
GDDSD obdeluje zbrane osebne podatke posameznikov za namene obveščanja naših sledilcev.

GDDSD se zavezuje, da osebnih podatkov uporabnikov, zbranih na spletni strani socialna-druzba.si, brez izrecnega soglasja uporabnika ne bo posredovala tretjim osebam razen v zakonsko določenih primerih.

OBDELAVA PIŠKOTKOV
Spletno mesto piškotke uporablja za identifikacijo obiskovalcev. Podatki, zbrani s pomočjo piškotkov, pomagajo razumeti obiskovalce spletnega mesta in njihovo krmiljenje po njem. Vsi podatki so anonimni, z njihovo pomočjo pa je mogoče analizirati promet na spletni strani. Poleg tega je interakcija med spletnim uporabnikom in spletno stranjo s pomočjo piškotkov hitrejša in enostavnejša.

Obdelava osebnih podatkov lahko temelji tudi na konkretni privolitvi posameznika, ki GDDSD omogoča uporabo njegovih osebnih podatkov za namene, opredeljene v privolitvi, in sicer za prejemanje splošnih novic, vabila na dogodke in prireditve, poročila o društvenih aktivnostih ter ostalih novosti, ugodnosti.

PREKLIC PRIVOLITVE POSAMEZNIKA
Privolitev uporabe in obdelave podatkov velja do preklica.
V primeru preklica privolitve za zbiranje in obdelavo podatkov, GDDSD podatke, ki jih je pridobil s prejšnjim soglasjem ne bo več uporabljal. Posameznik lahko soglasje prekliče s poslanim obvestilom na elektronski naslov: info@socialna-druzba.si ali na naslov društva.
Uporabnik se odjavi od prejemanja sporočil GDDSD (e-novice) na dnu vsakih e-novic. V sporočilu uporabnik klikne odjava (»unsubscribe from this list«).

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV
GDDSD bo pri obdelavi osebnih podatkov uporabnika in pri ravnanju z njimi ravnal v skladu s predpisi o varovanju osebnih podatkov (Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 ter ZVOP-1, Ur. l. 94/2007).

SHRAMBA OSEBNIH PODATKOV
Osebni podatki se hranijo toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena (delovanje društva in njegovih aktivnosti), zaradi katerega so se zbirali ali nadalje obdelovali. Osebni podatki se po izpolnitvi namena obdelav, če ne obstaja druga pravna podlaga ali če je to potrebno za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov, zbrišejo ali anonimizirajo.

VAŠE PRAVICE
V skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (Uredba (EU) 2016/679) imate pravico do dostopa do vaših osebnih podatkov, popravka ali izbrisa vaših osebnih podatkov, omejitve obdelave vaših podatkov in pravico do ugovora obdelavi ter pravico do prenosljivosti podatkov.
Svoje pravice lahko uveljavljate pri GDDSD brezplačno. Vsa svoja vprašanja, povezana z varstvom osebnih podatkov, zbranih prek spletne strani socialna-druzba.si, ki se nanašajo na vas, pošljite na naslov elektronske pošte info@socialna-druzba.si.
Če menite, da smo z vašimi osebnimi podatki ravnali nezakonito oziroma, da smo kakorkoli kršili varstvo vaših osebnih podatkov, imate pravico do pritožbe na nadzorstveni organ za varstvo podatkov – Informacijski pooblaščenec [https://www.ip-rs.si/].
PODATKI MLADOLETNIH OSEB
Mladoletne osebe pošljejo svoje osebne podatke s soglasjem staršev ali skrbnikov.
PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE
Vse pravice so pridržane. Informacije in gradiva, ki so na kakršenkoli način vključena v spletišče (na primer vsebine, članki, avdiovizualna dela, slikovni material, vsebine namenjene prenosu in podobno) so zaščitene z avtorskimi in drugimi pravicami intelektualne lastnine. Uporaba gradiva izven konteksta spletišča brez pisnega dovoljenja lastnikov pravic ni dovoljena.

OMEJITEV ODGOVORNOSTI
Vsebine na spletni strani so informativne narave. Na spletni strani so tudi prispevki zunanjih avtorjev, ki ne izražajo nujno stališč GDDSD. GDDSD se bo trudil za pravilnost in ažurnost podatkov, vendar ne prevzema odgovornosti o njihovi pravilnosti in ažurnosti. Prav tako GDDSD ne more prevzeti nikakršne odgovornosti za morebitno nedelovanje spletne strani ali za nemožnost uporabe posameznih informacij. GDDSD se bo trudil za nemoteno delovanje spletne strani. Društvo si pridržuje pravico, da lahko spletno stran kadarkoli in brez predhodnega obvestila spremeni.

OMEJITEV UPORABE INFORMACIJ IN GRADIV
Uporabnik lahko uporablja vsebine na spletišču, izključno za svojo osebno rabo, v nespremenjeni obliki. Dovoljeno je nalaganje in tiskanje informacij in gradiv z namenom ogledovanja in branja za nekomercialne namene. Vsaka druga oblika uporabe vsebin spletišča (na primer kopiranje, reproduciranje, ponovno objavljanje, spreminjanje, distribuiranje, prevajanje, elektronska obdelava) v komercialne namene je brez predhodnega pisnega dovoljenja GDDSD prepovedana.

Ljubljana, februar 2019