PRIDRUŽI SE

Člani in podporniki so temelj Gibanja za dostojno delo in socialno družbo. Ker med svoje prioritete na prvem mestu uvrščamo solidarno skupnost in ker nam je mar za dobrobit vseh pripadnikov družbe. Postani naš član, prostovoljec ali podpornik. Tudi kombinacija vsega naštetega ni nemogoča, kar dokazuje jedro ekipe društva.

Boj za dostojno delo je skupni imenovalec ekipe, zbrane okrog Gibanja za dostojno delo in socialno družbo. Progresivna civilna družba je veliko bolj učinkovita ob avtonomnem viru financiranja, zato želimo naše delovanje približati tej ideji. Vsaka vplačana članarina pomeni priznanje in podporo našemu delovanju in spodbudo za naprej.

Postani član/članica Gibanja za dostojno delo in socialno družbo!

Naše poslanstvo je združevanje prekark in prekacev z jasnim ciljem – ukinitvijo prekarnih oblik dela. Zavedamo se, da je dostojno delo temelj za dostojno življenje, zato ne sedimo križem rok in solidarno ter odločno posegamo v nesolidaren trg delovne sile!

Dodatni razlogi za podporo Gibanju v obliki plačane članarine:

 • brezplačno pravno svetovanje;
 • majica za člana/članico;
 • dostop do knjižnice Gibanja;
 • ugodni jezikovni tečaji;
 • ugodna cena poletnega tabora;
 • brezplačno interno izobraževanje;
 • možnost odhoda v tujino preko mladinskih organizacij;
 • širjenje socialne mreže in sklepanje novih poznanstev;
 • skupno uresničevanje idej za projekte, druženje ter zabava;
 • souporaba prostorov v centru Ljubljane (računalniki, wi-fi, tiskalnik, tabla, mize, stoli);
 • skupaj smo močnejši in glasnejši;

V zadnjem času se povečuje število aktivistk in aktivistov Gibanja, ki se želijo aktivno vključiti v boj za dostojno delo! Odprtih rok te pričakujemo v naši sredini. Oglasi se v naši pisarni (Dunajska 21, 1000 Ljubljana) po predhodnem dogovoru preko naslova info@socialna-druzba.si.

Članarina za obdobje enega leta znaša 15 €, denar od pobranih članarin pa je namenjen izključno obstoju in delovanju društva.

Kako postaneš član/članica? 

Ker ni vse v denarju in ker nam brez aktivistov ne bi uspelo priti do sem, ter se vedno znova razvijati. Prepričani smo, da nam lahko kako pripomoreš in nam pomagaš v skupnem boju! Vabimo vas, da se oglasite na uradnih urah ali nam pišete na info@socialna-druzba.si.