Rok za uveljavljanje sodnega varstva v primeru prikritega delovnega razmerja

V kakšnem roku mora posameznik, ki misli, da dela v prikritem delovnem razmerju, uveljavljati sodno varstvo svojih pravic?

Odgovor na to vprašanje je odvisen ali pogodbeno razmerje med »delavcem« in »delodajalcem« še traja, in sicer:

·         ko razmerje med strankama še traja (delo se še opravlja) mora delavec odpravo kršitve oz. ugotovitev obstoja delovnega razmerja najprej zahtevati direktno od delodajalca. To mora v skladu s 200. členom ZDR-1 storiti pisno. Če delodajalec v roku osmih delovnih dni po vročeni pisni zahtevi delavca ne izpolni svoje obveznosti iz delovnega razmerja oz. ne odpravi kršitve, lahko delavec v roku 30 dni od poteka roka za izpolnitev obveznosti s strani delodajalca, zahteva sodno varstvo pred pristojnim delovnim sodiščem.

·         ko pa je razmerje med strankama že prenehalo, mora delavec tožbo na ugotovitev obstoja delovnega razmerja vložiti v 30 dneh od vročitve akta delodajalca, s katerim je ta prekinil sodelovanje (npr. odpoved pogodbe o poslovnem sodelovanju).

V sodnem postopku lahko delavec sicer zahteva terjatve iz delovnega razmerja (torej tudi ugotovitev obstoja delovnega razmerja, morebitno razliko v plači, prispevke za socialna zavarovanja, regres, ipd.) za 5 let nazaj.

 

Pravni nasvet vsak mesec pripravi Pravni odbor Gibanja za dostojno delo in socialno družbo.