Prekariat si bo nekdaj samoumevne pravice vzel nazaj!

Ob delavskem prazniku opozarjamo na samoumevnosti, ki so se razpasle v zadnjih desetletjih. Opozarjamo na pravice mnogih prekarnih delavcev, ki morajo na sicer dela proste dneve vseeno delati, ker plačanega dopusta pač nimajo. Njihovo delo je velikokrat nevidno in samoumevno. O pokojnini raje ne razmišljajo. Kljub temu da vplačujejo prispevke v zdravstveno blagajno, ko zbolijo in ne morejo delati, plačane bolniške ne dobijo, naročniki pa poiščejo nekoga, ki bo mlad in zdrav. V povprečju samostojni podjetnik v Sloveniji letno opravi 239 več delovnih ur kot redno zaposleni, kar bi ob osemurnem delovniku pomenilo skoraj 30 delovnih dni več, zasluži pa za skoraj polovico manj. Ne gre za to, da bi redno zaposleni bili plačani preveč, ampak so samostojni podjetniki plačani premalo.

Samostojnega podjetnika in tudi večino ostalih prekarnih delavcev se obravnava kot podjetje. Ko pride do delavskih pravic, kot so zagotovljena minimalna plača, plačana bolniška in dopust, plačan prevoz na delo in malica ali osemurni delovnik, se prekarca obravnava kot ambicioznega podjetnika, ki prevzema tveganja poslovanja nase, ki mu je osebna eksistenca predstavljena kot poslovni izziv. Ko pa pride do dejanskega opravljanja dela, pa je prekarec nenadoma delavec brez poslovne svobode, tako kot vsi ostali delavci. Podrediti se mora šefu in delo opravljati tako, kot se mu naroči. Brez delavskih pravic ni le izpostavljen stresu, ampak tudi človeka nevrednem boju za preživetje – v Sloveniji vsak četrti samostojni podjetnik živi pod pragom tveganja revščine.

Zahteve slovenskega prekariata so jasne. Minimalna urna postavka za atipične oblike dela, ureditev plačilne nediscipline, plačana bolniška odsotnost, nadzor državnih organov nad prikritimi delovnimi razmerji, progresivni prispevki in razširjena pravica do nadomestila za brezposelnost. Delavske in socialne pravice, ki so bile še nekaj desetletij nazaj samoumevne, si bo prekariat vzel nazaj.

V Ljubljani, 30. 4. 2019.

 

Borut Brezar in ekipa
Gibanja za dostojno delo in socialno družbo