PODPORA PROTESTU DIPLOMANTOV SOCIALNEGA VARSTVA

Gibanje za dostojno delo in socialno družbo podpira shod, ki ga 21. aprila pred Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti organizira skupina študentov s področja socialnega varstva. Njihova osnovna zahteva je, da za okrog 500 diplomantov zagotovijo kvalitetna in plačana pripravništva, doseči pa želijo tudi, da se celovito uredi področje pripravništev v socialnem varstvu, ki trenutno res ni zavidljivo.

Za socialne delavce je pogoj za zaposlitev oprava strokovnega izpita, h kateremu pa smejo pristopiti šele po opravljenem pripravništvu. Volontersko pripravništvo je zakonsko prepovedano, zadnje pripravništvo pa je bilo razpisano leta 2013, od takrat namreč ni več zagotovljenih sredstev za plačana pripravništva. Mnogi diplomanti so se tako znašli v kritičnem položaju, ko imajo diplomo, vendar se ne morejo zaposliti, ker jim je onemogočeno opraviti pripravništvo in s tem strokovni izpit.

Pripravništvo je sistemsko zelo neurejeno in na nekaterih področjih tudi izkoriščano, ravno področje socialnega varstva pa je primer, kako se lahko z nepremišljenim urejanjem mlade izobražene postavi v povsem brezizhoden položaj. Nastalo situacijo mora država sanirati z zagotovitvijo dolgoročnega vira financiranja, na Gibanju pa menimo, da se moramo mladi čim pogosteje organizirati na podobne načine, s tem izraziti svoje zahteve in doseči nujno potrebne spremembe.

Špela Metulj