RAZPRAVA O VOLONTERSKIH PRIPRAVNIŠTVIH

19. 3. 2015 ob 17.00 na Pravni fakulteti v Ljubljani

Vedno večji problem postaja izkoriščanje mladih, ki so prevečkrat prisiljeni opravljati delo brez plačila. Z namenom osvetlitve različnih vidikov instituta volonterskega pripravništva ter v duhu trenutne priprave spremembe zakonodaje na to temo pripravljamo predavanje z razpravo.

Z gosti bomo poskušali razjasniti, v kakšnih primerih in na kakšnih podlagah se volonterska pripravništva sploh razpisujejo ter kako to vpliva na mlade – odvračanje od vpisov na fakulteto, kjer se zahteva obvezno pripravništvo, vpliv na podaljšano osamosvajanje, odločanje za delo v tujini. Pogosto zastavljeno vprašanje je, s kakšnimi ukrepi omejiti oziroma odpraviti neplačana pripravništva in v zvezi s tem bomo goste povprašali tudi za mnenje o predlogu Zakona o ukrepih na področju pripravništva, ki je trenutno v obravnavi v Državnem zboru

Vabljeni!