Spremembe na področju študentskega dela

S 1. februarjem začno veljati spremembe na področju študentskega dela. Vlada je z njimi želela odpraviti prekarno naravo študentskega dela ter povečati redno zaposlovanje mladih. Pa bo temu res tako? Več v našem krajšem prispevku:

Novembra lani je bil sprejet predlog zakonske spremembe na področju študentskega dela. S tem se od 1. februarja 2015 dalje spreminjata Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona za uravnoteženje javnih financ – ZUJF ter Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja. S spremembami je vlada želela nasloviti načelo “vsako delo šteje” in študentskemu delu naprtila bolj primerljive obremenitve. Mladi bodo tako vključeni v sistem pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter zdravstvenega zavarovanja, blagajne pa bogatejše za kak evro.

Študentsko delo bo še naprej teklo preko študentskih servisov (Gibanje je že pred časom opozarjalo, da je marsikdaj izkoriščevalski potencial študentskega dela problem posrednikov), na podlagi napotnic ter brez novih birokratskih zadolžitev.

Bo pa novost prinašala obremenitev s prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (študentsko delo bo štelo v pokojninsko dobo) in zdravstveno zavarovanje, čemur nekateri optimistično rečejo tudi “odpravljanje anomalije – prekarnosti študentskega dela”.

Določena je minimalna urna postavka v višini 4,5 evra, kar po plačilu prispevkov pomeni 3,8 evra neto.

Prikaz razporeditve postavk ponazarja spodnja preglednica:

  Pred 1. 2. 2015 Po 1. 2. 2015
Koncesija in DDV na koncesijo (delodajalec) 30,5 % 21,96 %
Pokojninsko in invalidsko zavarovanje (delodajalec) / 8,85 %
Zavarovanje za poškodbe pri delu (delodajalec) / 0,53 %
Zdravstveno zavarovanje (delodajalec) fiksno 4,55 € na mesec 6,36 %
Zavarovanje (študent) / 15,5 %

Konkretno to torej pomeni, da bo študent, ki je po starem prejel 100 € (delodajalec je zanj plačal 135,05 €), po novem prejel 84,5 €, saj mu bo odveden prispevek za zavarovanje, delodajalec pa bo plačal 137,7 €.

Delovna doba bo mladim šteta na podlagi višine zaslužka, mesec dni delovne dobe pa naj bi študent pridobil z zaslužkom okrog 900 €. Ob nižjem znesku se število pridobljenih dni delovne dobe proporcionalno zniža.

Želja vlade je bila, da se s spremembo študentskega dela tudi izboljša stanje na področju zaposlovanja mladih preko rednih pogodb o zaposlitvi. Ali bo temu res tako, pa bo pokazal čas.

Prispevek pripravila: Sabina Carli