Objava 17

(3. november 2013)
S 1. januarjem 2014 začne veljati 18. člen zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki predvideva plačevanje prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje delojemalcev od honorarjev in podjemnih pogodb v vrednosti 15,50 odstotka od bruto prejemka. Zavezanec za plačilo prispevka pa je prejemnik. Povedano drugače, s 1. januarjem bodo imeli vsi tisti mladi, ki jim edini vir prihodka predstavljajo omenjene pogodbe, nižjo neto plačo oziroma honorar.

Ministrica Anja Kopač Mrak je pojasnila, da je treba na sprejeti ukrep gledati s širšega vidika. Po podatkih Dursa večino dela na avtorsko pogodbo opravljajo tisti, ki so že zavarovani po drugi pogodbeni osnovi in bodo tako “solidarni z drugimi”, kar pomeni krepitev pokojninskega sklada.

Če bodo torej honorarni delavci, katerih glavni vir zaslužka so avtorske in podjemne pogodbe, težje plačali položnice in si kupili hrano, jih bo po novem letu lahko grela misel, da imajo vsaj plačane socialne prispevke.
(vir: rtvslo.si)