Objava 5

(9. oktober) Začasne oziroma prekerne oblike zaposlitve bi naj bile predvsem »netipične« zaposlitve, torej uporabljene le v skrajnih slučajih. S svojo začasnostjo in negotovostjo (francoska različica  besede – précaire – pomeni namreč ‘do preklica’) delavcem ne zagotavljajo niti osnovne materialne niti psihološke varnosti. Stalna negotovost, pomanjkanje pravic zaposlenih kot so dopust, bolniški dopust, slabo plačane nadure, ter neurejeno zdravstveno in pokojninsko zavarovanje so čedalje pogostejši spremljevalci teh oblik zaposlitve.