Objava 4

(9. oktober) Pripravništva in prakse so eden izmed najučinkovitejših načinov za njihov vstop na trg dela, saj z njim pridobijo delovne navade, izkušnje in se pobliže seznanijo s praktičnim vidikom svoje stroke.

V trenutnem sistemu v vse večji meri pripravništva potekajo na prostovoljni osnovi. Prostovoljno delo seveda daje posamezniku dodatna znanja in neformalne izkušnje, vendar pa prostovoljno delo kot tako ne more in ne sme nadomestiti plačanega pripravništva.

S plačanim pripravništvom se tako mlademu diplomantu zagotavlja vsaj minimalna stopnja socialne varnosti ter olajša prehod v samostojno življenje.