Peticija za povrnitev in priznanje pravic delavcem, prekernim delavcem in brezposelnim

glava

Podpiši peticijo za povrnitev in priznanje pravic delavcem, prekernim delavcem in brezposelnim.

»Dostojno delo« je koncept, ki predstavlja idejo o boljšem svetu in kvalitetnem življenju.
Koncept zagovarja humane delovne razmere brez nevarnosti za življenje. V skladu s tem
konec dela otrok, prisilnega dela in izkoriščanja delavcev. Zagovarja dostopnost dostojnega
dela vsakomur. Dostojno delo, človeku zagotavlja dostojanstvo in zaslužek, ki omogoča
dostojno življenje delavcu in njegovi družini, tako da je otrokom omogočena izobrazba. Je
ideja o svetu, ki ne pozna diskriminacije in kjer ima vsak pravico izražanja svojega mnenja
in upoštevanja le-tega. Je koncept, ki se bori za konec revščine, kjer bi v vsesplošnem
materialnem zadoščenju bilo poskrbljeno za varnost, zaščito in možnost izboljšanja kvalitete
življenja. (Mednarodna organizacija dela)

ZAHTEVAMO:

1. Omogočanje enakih možnosti dostopa do dostojnega in produktivnega dela pod pogoji svobode, pravičnosti, varnosti in človeškega dostojanstva tako ženskam kot moškim!

2. Pripravo sistemskega razvoja zaposlovanja v Sloveniji!

3. Takojšnje prenehanje slabšanja položaja prekernih delavcev skozi dodatno obdavčevanje samostojnih podjetnikov, delavcev preko avtorskih pogodb in podjemnikov!

4. Sprejem in upoštevanje ukrepov proti diskriminaciji na delovnem mestu.

5. Povečanje števila inšpektorjev za delo, ki nujno preverjajo tudi upoštevanje pravic delavcev!

6. Večjo učinkovitost in varnost delavcev pri sodnih postopkih zaradi kršenja delovnopravne zakonodaje.

7. Ukinitev volonterskih pripravništev v javni in državni upravi!

8. Aktivne integracijske programe za migrante, iskalce azila in begunce!

9. Takojšnje prenehanje zavajanja javnosti o realnem številu brezposelnosti v Sloveniji!

10. Prekinitev ignorance pristojnih ministrstev do civilne družbe, ki želi sodelovati pri pripravi boljših rešitev.

11. Odgovornost vseh, ki so negospodarno vodili državna podjetja ali podjetja v državni lasti.

12. Prioriteta Vlade Republike Slovenije naj postane človek!

POZIVAMO:

Vse aktivne državljane s posluhom za boljšo prihodnost vseh, da po najboljših močeh pomagate pri širjenje teh zahtev in vzpostavljanju dostojnega dela!

Razširjeno vsebino poziva najdete pod samo peticijo!

{petition id="povrnitev_pravic"}

kolaz vecji

POSTANI AMBASADOR DOSTOJNEGA DELA!

Podpiši peticijo za povrnitev in priznanje pravic delavcem, prekernim delavcem in brezposelnim.
»Dostojno delo« je koncept, ki predstavlja idejo o boljšem svetu in kvalitetnem življenju.
Koncept zagovarja humane delovne razmere brez nevarnosti za življenje. V skladu s tem
konec dela otrok, prisilnega dela in izkoriščanja delavcev. Zagovarja dostopnost dostojnega
dela vsakomur. Dostojno delo človeku zagotavlja dostojanstvo in zaslužek, ki omogoča
dostojno življenje delavcu in njegovi družini tako, da je otrokom omogočena izobrazba. Je
ideja o svetu, ki ne pozna diskriminacije in kjer ima vsak pravico izražanja svojega mnenja
in upoštevanosti le-tega. Je koncept, ki se bori za konec revščine, kjer bi bilo v vsesplošnem
materialnem zadoščenju poskrbljeno za varnost, zaščito in možnost izboljšanja kvalitete
življenja. (Mednarodna organizacija dela)

ZAHTEVAMO:

1. Omogočanje enakih možnosti dostopa do dostojnega in produktivnega dela pod pogoji svobode, pravičnosti, varnosti in človeškega dostojanstva tako ženskam kot moškim!
Prekerni delavci so na trgu dela izpostavljeni izkoriščanju, stalni negotovosti in nezmožnosti dolgoročnega načrtovanja prihodnosti. Zato pozivamo ranljive skupine na trgu dela, da se organizirajo v skupnost, ki jih bo zastopala in branila njihove interese.

2. Pripravo sistemskega razvoja zaposlovanja v Sloveniji!
Odgovorna ministrstva – Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstvo za gospodarstvo in Ministrstvo za finance – pozivamo k takojšnji koordinirani pripravi načrtov za razvoj zaposlovanja v Sloveniji, ki upošteva koncepte dostojnega dela ter v samo pripravo vključuje civilno družbo in drugo zainteresirano javnost!

3. Takojšnje prenehanje slabšanja položaja prekernih delavcev skozi dodatno obdavčevanje samostojnih podjetnikov, delavcev preko avtorskih pogodb in podjemnikov!
V času, ko večina prekernih delavcev trdo dela za preživetje iz meseca v mesec, je nedostojno zviševanje dajatev za delavce z negotovo zaposlitvijo, ki živijo na robu revščine ali celo pod njo. Pozivamo Ministrstvo za finance in Vlado RS, da spremeni zakonodajo, ki s 1. 1. 2014 povišuje dajatve za avtorske honorarje in podjemnike, ki v povprečju enega leta ne presegajo minimalnih plač!

4. Sprejem in upoštevanje ukrepov proti diskriminaciji na delovnem mestu!
Potrebna je sistemska ureditev na področju diskriminacije na delovnem mestu ter vzpostavitev spremljanja ter učinkovitega pravega varstva diskriminiranih delavcev.

5. Povečanje števila inšpektorjev za delo, ki nujno preverjajo tudi upoštevanje pravic delavcev!
Razmerje med delodajalcem in zaposlenim ni razmerje med enako močnima stranema. Delodajalec lahko delavca kadarkoli odpusti, mu zniža plačo ali spremeni pogoje dela na slabše. Zaradi tega mora v to razmerje poseči oblast in delavca zaščititi s pravno zakonodajo. Upoštevanje pravne zakonodaje pa je odvisno od nadzora, ki ga oblast izvaja nad delodajalci, saj brez nadzora lahko zakon ostane le črka na papirju. V Sloveniji trenutno deluje le 81 delovnih inšpektorjev, kar je absolutno premalo za učinkovit nadzor na celotnem teritoriju države. Povečanje števila inšpektorjev je najmanj, kar lahko Vlada RS naredi, da se bo delovna zakonodaja tudi dejansko izvajala.

6. Večjo učinkovitost in varnost delavcev pri sodnih postopkih zaradi kršenja delovnopravne zakonodaje!
Vzpostaviti varno okolje ter spodbujati delavce k prijavljanju kršitev delovnopravne zakonodaje in zagotoviti učinkovito ter pravično pravno varstvo. Sistem brezplačnih pripravništev v neenak položaj postavlja mlade, ki si takšno pripravništvo lahko privoščijo in vse, ki si ga ne morejo. Hkrati mlade osebe ne pripravljajo na samostojnost, temveč podaljšujejo njeno odvisnost.

7. Ukinitev volonterskih pripravništev v javni in državni upravi!

8. Aktivne integracijske programe za migrante, iskalce azila in begunce!
Migrantski delavci največkrat delajo preko posrednikov, ki ne zagotavljajo ustreznih delovnih pogojev in delavskih pravic. Naročniki projektov morajo začeti nositi odgovornost za delovne pogoje, v katerih delujejo zaposleni, nad posredniki pa se mora začeti vršiti večji nadzor. Migrantski delavci, iskalci azila in begunci po določenem času izgubijo pravico do dela in so ujeti med državo izvora in med državo, kjer živijo. Ta manko se mora zakonsko urediti.

9. Takojšnje prenehanje zavajanja javnosti o realnem številu brezposelnosti v Sloveniji!
V Sloveniji je že dolgo časa trend prikrivanje realnega števila brezposelnosti. Uvajanje enotne evidence vpisov na visokošolske in višješolske programe poteka predolgo. Na ta način pa država umetno vzdržuje nižje število mladih brezposelnih. Posledica tega bo tudi manj denarja iz evropskega mehanizma Jamstva za mlade. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pozivamo, da se ta trend konča in se predstavi realno stanje na trgu dela.

10. Prekinitev ignorance pristojnih ministrstev do civilne družbe, ki želi sodelovati pri pripravi boljših rešitev!
Zahtevamo aktivnejše vključevanje civilne družbe v proces odločanja. Oblast v demokraciji ni to, da se politika za javnost zanima le v času predvolilnega boja, potem pa za štiri leta prekine komunikacijo. Kritike, komentarji in predlogi, ki izhajajo iz civilne družbe, morajo biti slišani in ustrezno obravnavani. Od Vlade RS zahtevamo, da v pripravo zakonodaje vključi predstavnike prekernih delavcev iz vrst civilne družbe ter razširi Ekonomsko-socialni svet.

11. Odgovornost vseh, ki so negospodarno vodili državna podjetja ali podjetja v državni lasti!
Zahteve o pregledu procesa privatizacij zadnjih dveh desetletij so se pojavile že na protestih proti slovenski eliti. Pozivamo oblast, da sestavi avtonomno ekipo, ki bo pregledala privatizacije in odtok javnega denarja v davčne oaze zadnjih dveh desetletij. Javni denar, ki je last vseh, ne sodi na bančne račune posameznikov. Kraja skupnega denarja je nedopustna in mora biti ustrezno kaznovana.

12. Prioriteta Vlade Republike Slovenije naj postane človek!
Nižanje socialnega standarda populacije z namenom višanja produktivnosti gospodarstva pomeni razvijanje v nerazvitost. Pri tekmovanju je na lestvici lahko samo en zmagovalec, zato se mora slovenska oblast začeti aktivno zavzemati za skupni svetovni razvoj, ki ne bo temeljil na izkoriščanju šibkejših in ekonomsko obrobnih držav, kamor spada tudi Slovenija. Zahtevamo zaustavitev politike nižanja socialnih pravic in varčevalnih ukrepov, ki je nujno kontraproduktivna, saj znižuje kupno moč in zastrašuje prebivalstvo. Prioriteta države ne sme biti tekmovanje za nižjo ceno na mednarodnem trgu, ampak izstop iz logike dobička.

POZIVAMO:
Vse aktivne državljane s posluhom za boljšo prihodnost vseh, da po najboljših močeh pomagate pri širjenju teh zahtev in vzpostavljanju dostojnega dela!