Dostojno delo

Odbor za trg dela je glavni vsebinski steber Gibanja. Situacija slovenskega gospodarstva in trga dela je odeta v tančico skrivnosti in nejasnosti, zato potrebuje poglobljeno sistemsko analizo. Nujna je celovita ocena strokovnjakov s tega področja, prav tako pa so potrebne tudi osebne zgodbe ljudi, ki se v vsakdanjem življenju soočajo z gospodarsko situacijo Slovenije. Taka konstruktivna kritika sistema je nujna, če želimo iz nje izpeljati konkretne predloge in alternative. V Odboru za trg dela sodelujemo s strokovnjaki, beremo strokovno literaturo, pripravljamo pisne prispevke, delavnice in okrogle mize, spremljamo osebne zgodbe ljudi, vodimo in dopolnjujemo vsebinski arhiv ter si nasploh želimo vsebinsko razjasniti položaj delavcev. Naša logika je pravzaprav čisto preprosta: najprej moramo vedeti, kje smo, da bomo vedeli, kam lahko gremo.

Prizadevamo si, da bi Gibanje za dostojno delo in socialno družbo postalo del širšega gibanja, ki bo v svojem delovanju iskalo sistemske rešitve problemov. Naša dolgoročna vizija je soustvarjanje družbenih procesov, ki bodo vodili v odpravo strukturne brezposelnosti in močno zmanjšali delež pekernih zaposlitev. Stojimo na stališču, da izhoda iz strukturne brezposelnosti ter vse večje prekarizacije trga dela ne smemo iskati v nižanju socialnega standarda populacije, da bi se hkrati zvišala produktivnost gospodarstva, temveč si prizadevamo za rešitve, ki presegajo logiko dobička in ljudem omogočajo dostojno življenje. Krčenje socialne državne namreč ne rešuje problemov prekernih zaposlitev in strukturne brezposelnosti, temveč jih kvečjemu še poglablja.

V Odboru za trg dela si želimo odpreti prostor za razpravo s prekernimi delavci, ki nimajo svojega zastopstva in želimo doseči, da bodo bolje slišani. Še več: želimo, da se prekerni delavci in delavke organizirajo, da bodo lahko branili svoje zakonske pravice ter ukrepali v primerih, ko bodo te pravice kršene. Znanje in ugotovitve, ki jih bomo nabrali skozi njihove osebne zgodbe in skozi svoj študij trga dela bomo uporabili za to, da bomo vedno bolj konstruktivno posegali v prostor prekernega dela, soustvarjali podlago za povezovanje prekernih delavcev in pozivali oblast k spremembam na tem področju.

Kontakt:
Borut Brezar
borut.brezar@socialna-druzba.si

odbor dostojno delo