Sprememba Zakona o tujcih

V društvu Gibanje za dostojno delo in socialno družbo ostro nasprotujemo stopnjevanju diskriminacije študentov brez državljanstva članic EU, kategoriziranih kot »tuji študenti«. Navednice uporabljamo, ker ti študenti za nas niso tujci: so naši kolegi, sodelavci, sosedi, prijatelji in soborci!

Poudarjamo, da to ni prvi in očitno ne zadnji primer prelaganja bremena varčevanja in ksenofobije oblastnikov na skupine, ki že tako uživajo omejene pravice v Sloveniji. Že ob koncu zadnje večje finančne krize se je na visokem šolstvu in znanosti izdatno varčevalo, posebej pa so bili izpostavljeni t.i. »tuji« študenti, ki se jim je odvzelo pravico do Zoisove štipendije. Že tako nimajo dostopa do študentskih domov, zaradi varčevalnih ukrepov, ki se začenjajo z iztekanjem epidemije, pa so deležni dodatnega omejevanja štipendiranja (Ad futura) in zdaj še pridobivanja vizuma za bivanje tukaj med študijem. Ob tem želimo ponoviti gesla protestov in pozivov iz časa prejšnjih napadov na študente izven EU: »Znanje nima državljanstva« in »Čigavi študenti smo, če ne vaši!?«.

Iz vseh poskusov pojasnjevanja Ministrstva za notranje zadeve še vedno ni mogoče razbrati konkretnega razloga, utemeljenega s statistiko ali kakršnimi koli številčnimi podatki, ki bi utemeljevali to, na kar ministrstvo namiguje: da so »tuji« študenti tej državi breme in da jemljejo več, kot dajo. V Gibanju poudarjamo, da tudi če bi to držalo v smislu, da bi »tuji« študenti prejemali socialno pomoč ali na kak drug način črpali znatnejša sredstva iz državnega proračuna, nikakor ne bi mogli z gotovostjo reči, da jemljejo več, kot dajo, saj tega, da soustvarjajo univerzitetno skupnost, doprinašajo nenadomestljive dimenzije znanosti v Sloveniji in bogatijo kulturni prostor, ni mogoče izmeriti v številkah.

Tudi Gibanje samo med drugim tvorijo prav študenti s stalnim prebivališčem izven EU – njihov doprinos k razumevanju razmerja med delom in kapitalom na mednarodni ravni je nepogrešljiv, poleg tega kažejo veliko mero predanosti in sposobnosti ter volje za učenje. V tem smislu so veliko boljši potencialni sodržavljani kot pa dejanski sodržavljani iz vrst ne le trenutne, ampak že številnih vlad te države.

 

INFOGRAFIKE

Besedilo: Marija Jeremić

Oblikovanje: Angela Stojkovska