Vstop na trg dela: brošura za dijake

Kaj je prekarno delo? Zakaj je tudi študentsko delo lahko prekarno? Kaj so prednosti pogodbe o zaposlitvi?

Odgovore na zgornja vprašanja smo pripravili v obliki kratke in preproste brošure, namenjene študentom in mladim na trgu delovne sile. V družbi, kjer je zasebna (ne osebna) lastnina omejena na peščico, je večina razlaščena vsega razen lastne delovne sile – to pa smo primorani prodajati za preživetje. Da bi pogoji dela bili vsaj življenjski, so delavski borke in borci v preteklosti dosegli regulacijo dela in delavske pravice – za njihovo ohranitev in razširitev se borimo še danes. Spoznaj se s svojimi pravicami in jih uveljavljaj!

Pri tem se lahko obrneš na:

  • delovno sodišče,
  • inšpektorat za delo
  • in Gibanje za dostojno delo in socialno družbo na naslov svetovanje@socialna-druzba.si.

 

PDF brošure je v celoti na voljo na tej povezavi.