Pravni nasvet: izplačilo regresa do konca oktobra

Regres je namenjen izrabi v času letnega dopusta, zato ga mora delodajalec načeloma izplačati že do prvega julija v tekočem letu. Ima pa delodajalec izjemoma pravico, da ta rok podaljša do prvega novembra tekočega leta. To lahko stori le, ko sta izpolnjena dva pogoja: to določa kolektivna pogodba in je delodajalec nelikviden. Tako mora v takem primeru imeti delavec regres 1.11. že na tekočem računu.

V kolikor delodajalec regresa do tega roka ne izplača tudi po pozivu delavca, ima delavec pravico, da sproži postopek pred pristojnim delovnim sodiščem. Ugodilna odločba pa predstavlja izvršilni naslov, s katerim lahko delavec nato sproži izvršilni postopek.

Če pa ima delavec pisni obračun – plačilno listo z obračunanim regresom, pa lahko takoj sproži izvršilni postopek na podlagi verodostojne listine. To lahko stori tudi preko spleta preko e-vložišča sodišča. Delavec pa lahko, če nima plačilne listine, delodajalca prosi zanjo.

Delavec lahko na sodišču zahteva izplačilo regresa za zadnjih 5 let.


 

Potrebujete pravno pomoč s področja delovnega prava ali prava socialne varnosti?

Barbara Murn je vodja Odbora za pravne zadeve pri Gibanju, sicer kot članica v društvu deluje že dobra tri leta ob študiju na Pravni fakulteti UL.

Za naše člane so vsi pravni nasveti brezplačni, zato se včlanite še danes (obrazec za včlanitev). V kolikor imate poravnano članarino za tekoče leto, vam odgovorimo v najkrajšem možnem času (navodila za vplačilo članarine).

Če pa niste včlanjeni, vam bomo vseeno brezplačno pomagali v primeru bolj enostavnih pravnih težav. Zastopanja v primeru sodnih sporov trenutno ne nudimo.

Kako do nasveta?