Z zadružništvom naprej! – izid novega zbornika

Pravkar je izšel zbornik o zadružništvu, katerega je uredila članica Gibanja Daša Ložar, besedila pa so prispevali Petra Krapež, Tej Gonza, Tjaša Kosar in Netta Norro. Zbornik je v celoti na voljo na tej povezavi.

Daša Ložar je univerzitetna diplomirana sociologinja kulture in ruskega jezika s književnostjo. Je strokovna sodelavka na Gibanju za dostojno delo in socialno družbo za raziskovanje in analizo prekariata v jezikoslovju ter sodelavka na projektu “Delati skupaj – za solidarno družbo” skupaj s CAAP – Centrom za alternativno avtonomno produkcijo Maribor, Pekarno Magdalenske mreže Maribor in Društvom za parcipatorni proračun.

Zadruge so utemeljene v “prostovoljnem članstvu, članskem lastništvu in demokratičnem načinu vodenja ter upravljanja njihove dejavnosti”, kot v uvodniku izpostavi Ložar. Iz tega razloga lahko delujejo kot alternativen mehurček znotraj kapitalističnega sistema, ki se lahko povezuje z drugimi zadrugami in sčasoma ta mehurček lahko zraste in omogoča trgovanje in organizacijo dela, ki se postavljata nasproti in do določene mere omejujeta zahtevo kapitalističnega trga po nenehni rasti dobičkov na račun dobrobiti ljudi.

Krapež v svojih prispevkih Sodobno zadružništvo: na dolgo pot v dobri družbi in Predstavitev, analiza in potencial zadružništva v Sloveniji ter primeri dobrih zadružnih praks opredeli in predstavi razvoj zadrug po svetu in v Sloveniji, posebej izpostavi tudi svojo izkušnjo sodelovanja znotraj jezikoslovne zadruge Soglasnik.

Gonza v prispevku Pravna etika zadružnega prek primerjave različnih vrst pogodb ugotavlja spornost zaposlitvene pogodbe, saj delavec po eni strani nima lastništva nad produkti svojega dela, po drugi strani pa nosi polno odgovornost za posledice svojega dela.

Kosar se sprašuje, Zakaj nihče ne promovira zadrug in zadružništva? – izpostavi potencial zadrug za doseganje ekonomske pravičnosti in predstavi načine, kako se zadružništvo ljudem lahko približa.

Netta Norro v prispevku Zadruga še vedno anarhistka (Cooperative is still the anarhist) predstavi finsko zadrugo Lilith, ki šteje že več kot 400 članov in je model kreativne zadruge.