Skupni poziv k preklicu odpovedi delovnega razmerja

Zahtevamo preklic odpovedi sindikalnima »žvižgačema« v JKP Prodnik

 

Vse pogosteje se soočamo z napadi in pritiski na sindikalne zaupnike. Na ljudi, ki se za skupno dobro borijo za delavske pravice v svojem kolektivu in opozarjajo na kršitve znotraj svoje delovne organizacije.

 

Sindikat so aktivni in povezani člani, zaupniki pa tisti, ki jih organizirajo in držijo skupaj. Vodstva podjetij to prekleto dobro vedo, zato pritiskajo nanje, jih ovirajo in šikanirajo. Tistih, ki se ne pustijo disciplinirati in boj nadaljujejo, pa se skušajo znebiti.

 

Predsednik sindikata VIR PRODNIK (v nadaljevanju sindikat) Tomaž Ličen in podpredsednik sindikata Blaž Jazbec sta ustanovila nov sindikat VIR Prodnik v Javnem komunalnem podjetju Prodnik (v nadaljevanju komunala Prodnik) v januarju 2020, da bi se končno odpravilo tamkajšnje nezakonito stanje v zvezi z agencijskimi delavci v JKP Prodnik. Od takrat naprej sta bila konstantno šikanirana zaradi svojega boja za sodelavce, ki delajo v komunali Prodnik preko agencije. Tako so po podjetju konstantno krožile grožnje in diskvalifikacije, da se gre za

»zdraharja«, in da naj se delavci raje ne včlanijo v njun sindikat, če hočejo obdržati službo oziroma če nočejo biti sankcionirani. Torej je že nekaj mesecev v zraku visela grožnja, da se tudi njima obeta, da ju bojo vrgli ven iz podjetja, če ne nehata s svojim bojem za agencijske delavce.

 

In ker nista odnehala s svojim bojem za kolege iz agencije, je sledila že tolikokrat videna zgodba v slovenskem sindikalnem prostoru. Po številnih sindikalnih borcih (Jani Poljanšek iz družbe Helios, Mariji Likar iz Save Hoteli Bled, Rajki Tomić iz družbe Aktiva čiščenje, Alešu

 Hogetu iz družbe Kovinoplastika Lož, Miletu Zukiću iz Zavarovalnice Triglav, Marjani Mrak iz

 Komunale Bled, Endreju Mesarošu iz družbe Arriva, Mladenu Jovičiću iz Luke Koper, Romanu Repniku iz Adrie Tehnike in Dejanu Paski iz srednje šole za oblikovanje Maribor če naštejemo najbolj znane) sta tudi sindikalista Ličen in Jazbec zaradi svojega boja za sodelavce in zaradi opozarjanja na nepravilnosti znotraj Komunale Prodnik, v torek, 19. maja 2020, dobila ODPOVED delovnega razmerja iz krivdnih (!!!) razlogov.

 

Nič ne pomaga, da gre za izmišljene očitke ali očitke, ki ne predstavljajo takšne teže, da bi zanje pravno upravičeno dobila opozorilo pred odpovedjo. Ampak na žalost je naša sodna praksa takšna, da proti opozorilom, pred samo odpovedjo ni pravnega sredstva. Blaž Jazbec je dobil opozorilo pred odpovedjo v začetku marca, Tomaž Ličen pa konec marca. Le nekaj tednov po tem, ko sta februarja 2020 na direktorja Prodnika poslala dopis, v katerem zahtevata odpravo kršitev v zvezi z agencijskim delom. Namreč na komunali Prodnik je kar okoli 1/3 vseh delavcev agencijskih. In ti niso enako plačani kot njihovi kolegi, ki so zaposleni neposredno na Prodniku. Čeprav je delovno pravo jasno, da morajo biti delavci za enako delo, enako plačani. Poleg tega je nezakonito že samo dejstvo, da ima komunala Prodnik agencijske delavce na določenih delovnih mestih, kjer je delo stalno in dolgoročno potrebno. Kar je nezakonito, saj je agencijsko delo namenjeno za začasne potrebe po delu. Da je nekaj pri agencijskem delu na komunali Prodnik hudo narobe priča dejstvo, da nekateri delavci isto delo na Prodniku opravljajo preko agencije že več kot 15 let.

 

Tako smo priča nesprejemljivi situaciji. Namesto da bi direktor Fatur začel reševati nezakonito stanje v zvezi z agencijskim delom v delovni organizaciji, na čelu katere je (za kar bi moral kot zakoniti zastopnik sicer že sam poskrbeti), se je odločil, da vrže na cesto tiste, ki opozarjajo na nepravilnosti. Tako je marca iz Prodnika odstranil že 3 agencijske delavce, ki so bili med najbolj aktivnimi v boju za ureditev agencijskega dela. Ker to ni zaleglo, se je odločil, da se posluži še skrajnega koraka, ki ima več možnosti za dosego namena. In sicer, da vrže na cesto sindikalista in tako obglavi sindikalni boj v komunali Prodnik. Recept ki je uspel že v mnogih družbah. Namreč, kljub prepričanju, da bosta sindikalista Ličen in Jazbec zmagala na sodišču in dokazala nezakonitost odpovedi, bo cilj dosežen. Do pravnomočne sodbe lahko

 

– po najboljšem scenariju – pride čez 1 leto. Bolj realno pa je prišteti še kakšno leto več. In v tem času se v večini primerov razbije sindikalni boj. Tako se sindikalisti vrnejo v organizacijo, kjer so člani dobro dojeli signal, kaj se zgodi, če borijo za svoje pravice.

 

Čas je, da sindikati in druga gibanja, društva, stranke ter iniciative rečemo temu jasen in odločen NE! NE odpuščanju sindikalistov! NE zatiranju agencijskih delavcev! NE samovolji direktorjev! In da se končno sprejme v delovno-pravno zakonodajo zaščita, ki bo preprečevala metanje sindikalistov na cesto. Namreč, direktorja Faturja ne bo bolelo, četudi izgubi tožbo. Saj bo stroške pokril iz javnega denarja, iz žepov občanov Mengša, Trzina, Domžal, Lukovice in Moravč. Namen razbitja sindikalnega boja pa bo v dveh letih odsotnosti sindikalistov v kolektivu dosežen. Tako se mora že končno sprejeti ureditev, da sindikalist ne izgubi službe, dokler sodišče ne odloči tako. Tako bo dosežen namen, da se ne more razbiti sindikatov z metanjem sindikalistov na cesto na podlagi izmišljenih ali ne dovolj trdnih kršitev.

 

DA delavskemu boju v JKP Prodnik! DA boju za agencijske delavce tukaj in drugod! DA takojšnji preklic odpovedi Blažu Jazbecu in Tomažu Ličnu! DA neposredni zaposlitvi vseh agencijske delavcev! In DA spremembi delovno-pravne zakonodaje za realno zaščito sindikalistov.

 

Spodaj podpisani sindikati in organizacije zahtevamo, da direktor JKP Marko

 Fatur, nemudoma prekliče odpoved zaposlitve sindikalistoma Tomažu Ličnu in

 Blažu Jazbecu. V nasprotnem bomo uporabili vsa razpoložljiva sindikalna in pravna sredstva in boj stopnjevali.

 

NE krivici, DA PRAVICI!

 

Solidarni in sindikalni pozdrav!

 

Podpisniki poziva:

 

 1. Sindikat VIR Prodnik
 2. Sindikat delavcev v vzgojni, izobraževalni in raziskovalni dejavnosti Slovenije (VIR)
 3. Sindikat poklicnega gasilstva Slovenija (SPGS)
 4. Gibanje za dostojno delo in socialno družbo
 5. GLOSA – Sindikat kulture in narave Slovenije
 6. Sindikat delavcev rudarstva in energetike Slovenija (SDRES)
 7. Svobodni sindikat Slovenije (SSS)
 8. Območna organizacija ZSSS Gorenjske
 9. Center za družbeno raziskovanje (CEDRA)
 10. Sindikat žerjavistov Pomorskih dejavnosti (SŽPD)
 11. Sindikat Zavarovalnice Triglav OE KP, ZSSS
 12. Delavska svetovalnica
 13. Sindikat Združenega dela SILA
 14. Sindikat zdravstva in socialnega skrbstva Dom upokojencev Kranj
 15. Sindikat Poštnih delavcev