Plačane bolniške za spjevce!

Na Gibanju za dostojno delo in socialno družbo pripravljamo podlago za zakonsko ureditev bolniškega nadomestila za samozaposlene. Že dlje časa opozarjamo, da moramo samozaposleni v Sloveniji dobiti pravico do plačane bolniške odsotnosti. Zdaj nam država krije bolniško šele po 30 delovnih dneh, vmes se moramo znajti, kot vemo in znamo. S tem namenom skupaj s študenti Medicinske, Pravne, Filozofske in Ekonomske fakultete izvajamo raziskavo, ki bo podlaga, da se področje bolniških za samozaposlene uredi. Prijavitelj projekta je Filozofska fakulteta. Da pa področje čim bolj spoznamo, moramo dobiti določene podatke, zato smo pripravili spletno anketo. S svojim sodelovanjem boste prispevali k boljšemu razumevanju problemov, s katerimi se soočamo samozaposleni, in k argumentom za reformo. Anketa je namenjena samostojnim podjetnikom in ostalim samozaposlenim (izvzemši popoldanskih s. p. in študentov).

Zakaj bi delali bolni? Zakaj morami mi in naše družine stalno živeti v strahu, da zbolimo in s tem izgubimo vse prihodke? Zakaj smo tudi tu drugorazredni?

Anketa je dostopna na tej povezavi: https://www.1ka.si/a/274416

Izpolnite in delite naprej! To je prvi korak, kmalu pritisnemo na politiko.