Komentar na spremembo (ZPCP-2) (Zakon o prevozih v cestnem prometu)

Naravnost grozljivo se nam zdi, da slovenska vlada spreminja zakonodajo samo zato, da bi ustregla veliki korporaciji, kljub temu, da je podjetje v več mestih in državah po Evropi že deležno prepovedi, omejitev in tožb. Podjetje, ki z izogibanjem davkom in kršenjem delovnopravne zakonodaje beleži visoke dobičke, po našem stališču namreč ni zgled, na podlagi katerega bi pisali svoje zakone.

Za spremembo zakonodaje na področju prevoznih storitev (taxi) in implementacijo delovanja informacijskih platform za posredovanje prevozov morajo veljati  enaki pogoji in jih lahko opravljajo le subjekti (vozniki), ki imajo status prevoznika.

Za izvajalce storitev s pomočjo »informacijskih platform«  morajo biti postavljeni enaki pogoji kot za taksi prevoze.

Aplikacija Uber mora biti neposredno  povezana s FURS (Finančna uprava Republike Slovenije) in omogočiti  na  voljo  vse finančne podatke in finančne transakcije. Vsi podizvajalci (vozniki) pa morajo biti zaščiteni in delovati znotraj ZDR-1 (Zakona o delovnih razmerjih). V primeru da bo država deregulirala področje prevoznih storitev ljudi v smeri zastavljene ekonomske politike podjetja Uber, bo prišlo do domino efekta v podobnih dejavnostih, s tem pa bo država povzročila povečevanje prekarnih, nestabilnih oblik dela voznikov in drugih.
K vsemu dodajamo še naslednje:

1) Zadeva ima pravno mnenje na evropskem nivoju, ki ga Slovenija mora spoštovati – Uber je podjetje prevozov in ne tehnološka platforma.

2) S tem, ko se zadevo želi prestavit iz nacionalnega na lokalni (občinski) nivo, predlagatelji zakona želijo vzpostavti sistem, ki mu noben sindikat ne bo mogel več slediti, ker bodo v vsakem mestu druga pravila. Zakonodaja (za Uber ali koga tretjega) mora bit veljavna in regulirana na državnem nivoju.

3) Strogo smo proti praksi da se v EU odpre podjetje v  najmanj obdavčeni državi in potem se na tej podlagi izogiba plačevanju davkov v storitveni državi. V nekaterih državah so to uredili na način, da mora biti v državi kjer podjetje deluje, odprta podružnica podjetja in morajo zato biti vsi davki in prispevki obračunani po veljavni finančni zakonodaji te države.

Kakršnikoli drugačni praksi, ki bi delavca in ekonomijo države spravila v drugačen, manj zaščiten položaj pa v Sindikatu prekarcev in Gibanju za dostojno delo in socialno družbo, strogo nasprotujemo.

 

V Ljubljani, 13. februarja 2018.