Naše društvo je v preteklosti natisnilo že dve publikaciji in obe sta bili zelo uspešni: prva je bila publikacija Obrazi prekarnega dela iz leta 2014, druga pa publikacija Priročnik za samostojne podjetnike iz leta 2016. Marca 2018 bomo izdali novo, tokrat precej bolj obsežno publikacijo, ki bo plod enoletnega dela študentov, brezposelnih, zaposlenih in ostalih, ki želijo artikulirati in reflektirati položaj prekariata. Velik del prispevkov je že napisan, saj jih že eno leto objavljamo približno enkrat na mesec na naši spletni strani. Posebnost publikacije bo v tem, da jo bodo v glavnem napisali tisti, ki prekarnost razumejo iz lastnih izkušenj.

Publikacijo bomo izdali s posebnim namenom. Denar, ki ga bomo zbrali s prodajo publikacije, bomo namenili za pomoč prekarnim delavcem v stiski.

Vabimo vas, da se publikaciji pridružite z lastnim prispevkom!

Sodelujete lahko v dveh kategorijah*:

  1. Prvi sklop prispevkov pokriva izkušnje prekarnosti, ki so jih avtorice in avtorji doživeli sami ali pa zapišejo izkušnje drugih.

Pozor: upoštevajte navodila za pisanje prispevkov – I. sklop. Prispevki, ki navodil ne bodo upoštevali, bodo zavrnjeni.

  1. Drugi sklop pokriva strokovne prispevke, v katerih avtorji in avtorice pišejo o širših tematikah, ki se tičejo prekarnosti, in ob tem uporabljajo strokovno literaturo (sociološko, pravno, psihološko, ekonomsko…), statistične podatke in lastne interpretacije.

Pozor: upoštevajte navodila za pisanje prispevkov – II. sklop. Prispevki, ki navodil ne bodo upoštevali, bodo zavrnjeni.

*Vsebina prispevka lahko pokriva oba sklopa.  V tem primeru upoštevajte navodila pri obeh.

Prispevke pošljite do nedelje, 25. februarja 2018, do 23:59 na borut.brezar@socialna-druzba.si.

Avtorji in avtorice bodo o izbiri obveščeni do vključno 1. marca 2018.