Gibanje za dostojno delo in socialno družbo (Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana) išče mladinskega delavca ali delavko.

 

Opis nalog:

  • izobraževanje in samoizobraževanje mladinskega delavca o pravnih, socioloških in psiholoških vidikih prekarnega dela;
  • svetovanje študentom, mladim brezposelnim, mladim zaposlenim in mladim prekarnim delavcem o delavskih pravicah;
  • spodbujanje mladih k politični participaciji proti prekarnemu delu;
  • snemanje in oblikovanje vizualnega gradiva;
  • pisanje strokovnih prispevkov o prekarnosti in pomoč pri izdajanju publikacij društva;
  • organizacija in vodenje izobraževanj, delavnic in drugih dogodkov na temo prekanega dela.

 

Zaposlitev na projektnem delovnem mestu se bo izvedla samo v primeru, če bo delodajalec izbran na javnem razpisu “Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju”. Kandidat mora biti na dan 1. februar 2018 star med 15 in vključno 29 let. Pred 1. februarjem 2018 kandidat ni zaposlen niti samozaposlen, lahko je iskalec prve zaposlitve in/ali registrirano brezposeln pri Zavodu RS za zaposlovanje. Kandidat vsaj od 13. oktobra 2017 do 1. februarja 2018 ni v izobraževanju niti v usposabljanju za namen povečanja spretnosti, znanj in kompetenc za izboljšanje položaja na trgu dela. Raven izobrazbe ni pogoj. Zaželeno je poznavanje socioloških, psiholoških in pravnih vidikov prekarnega dela, izkušnje na področju dela z mladimi, vodenja manjših skupin, organizacije dogodkov, pisanja strokovnih prispevkov in snemanja kratkih filmov. Ni nujno, da so se izkušnje pridobivale na podlagi pogodbe o zaposlitvi. Glavnina dela se bo izvajala na sedežu društva (Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana).

 

Znanje slovenskega jezika: tekoče.

Delo z urejevalniki besedil: zahtevno.

Čas trajanja zaposlitve: zaposlitev za določen čas (polni delovni čas), predvidoma od 1. februarja do 31. oktobra 2018.

Rok prijave: 16. januar 2018.

 

Prijave zbiramo na info@socialna-druzba.si.