Zakorakali smo v osmo leto naših aktivnosti, ki bodo letos še posebej razvejane. Poleg stalnih aktivnosti v okvirih pravnega odbora, odbora za trg dela in mednarodnega odbora bomo še naprej nadaljevali z brezplačno pravno pomočjo in pravnimi nasveti, bralnim krožkom in pisanjem prispevkov o prekarnosti s strani prekarcev, izdali bomo zbornik ter izvajali različna izobraževanja na srednjih šolah in na izpostavah Zavoda RS za zaposlovanje.

Na mednarodnem področju skupaj z vse številčnejšimi sorodnimi organizacijami pripravljamo vzpostavitev skupne mednarodne platforme prekarcev. Letos bomo že šestič organizirali poletni tabor in nacionalno konferenco z naslovom “Novodobno suženjstvo – prekarnost”.

Poleg tega bodite pozorni na:
– volilno skupščino Gibanja, ki bo 20. marca,
– mednarodni dogodek na temo prekarnosti, ki bo potekal med 12. in 15. marcev v Strunjanu,
– veliko javno tribuno na temo prihodnosti socialne države in prekarnosti, ki bo predvidoma 27.3. v Ljubljani.

Vabljeni k skupnim prizadevanjem!
Gibanje za dostojno delo in socialno družbo