Izjava podpore in sindikalne solidarnosti poklicnim gasilcem

Na Sindikatu prekarcev in Gibanju za dostojno delo in socialno družbo podpiramo poklicne gasilce in Sindikat poklicnega gasilstva Slovenije v njihovem boju za dvig delovnih mest za dva oz. tri plačne razrede. Delavce, ki v svojem delovniku tvegajo lastna življenja za varnost državljanov in državljank Slovenije, si zaslužijo naše spoštovanje in predvsem dostojno plačilo. Prav tako ne odobravamo pritiskov in nerazumevanja vladne strani, ki nerazumno odbija legitimne zahteve poklicnih gasilcev.

Uradna izjava o podpori poklicnim gasilcem