ODPRTO PISMO INŠPEKTORATU RS ZA DELO

Gibanje za dostojno delo in socialno družbo
Dalmatinova 4
1000 Ljubljana

Inšpektorat RS za delo
Verovškova ulica 64a
1000 Ljubljana

Spoštovani!

V zadnjih letih smo žal priča vse intenzivnejši fleksibilizaciji trga dela. S prekarnimi oblikami dela, ki se pojavljajo v vedno večjem obsegu, se po eni strani žal izvaja vedno večji pritisk na zmanjševanje delavskih pravic, onemogoča se organiziranje delavcev, množijo se osebni stečaji, vedno več je izgorelosti na delovnem mestu, veča se število revnih zaposlenih. Po drugi strani pa vedno pogostejši pojav prekarnih oblik opravljanja dela odločilno vpliva na povečanost socialnega dumpinga in nelojalne konkurence. V času ekonomske krize se je stopnja tveganja revščine pri zaposlenih s skrajšanim delovnim časom povzpela iz 7.2 % leta 2009 na 13.4 % leta 2013, pri samozaposlenih pa iz 17.2 % leta 2009 na grozljivih 27.9 % leta 2013. Po podatkih je v Sloveniji na trgu dela že več kot 40% delavcev v atipičnih zaposlitvah. Še bolj je zaskrbljujoče stanje pri mladih, saj je Slovenija na 1. mestu glede atipičnosti prvih zaposlitev mladih.
Problematika prekarnih delavcev je toliko večja, ker niso povezani in v večini primerih niso zadostno poučeni o svojih pravicah.
Za naslavljanje problema so ključne izkušnje iz prakse. Ker verjamemo, da jih imate veliko, se obračamo na vas z vprašanjem, na kakšen način je mogoče zaščiti prekarne delavce, da ne bodo žrtve zakonodaje? S kakšnimi nasveti jim lahko pripomoremo predstavniki nevladnih organizacij?
Prav tako pa nas glede na odmevno akcijo Inšpektorata za delo zanima, kakšne so ugotovitve inšpektorata po opravljenih postopkih nadzora v medijskih hišah? Kakšne so bile ugotovljene kršitve in na kakšen način so bile te kršitve sankcionirane?

V pričakovanju vašega odgovora vas lepo pozdravljamo.

Sara Bagari, Borut Brezar in Marko Funkl,
Gibanje za dostojno delo in socialno družbo