Shod soočenja!!!

SPOROČILO ZA JAVNOST

Državljankam in državljanom Republike Slovenije!

V Gibanju za dostojno delo in socialno družbo želimo opozoriti vse Slovenke in Slovence na slabo stanje na področju trga dela, ignorantski odnos Vlade RS in posameznih ministrstev do civilne družbe ter reševanja problematike brezposelnosti in čedalje slabših pogojev za delo. Vse pozivamo, da se pridružite SHODU SOOČENJA, ki bo potekal v petek, 17. januarja, od 15.00 dalje na Prešernovem trgu v Ljubljani, kjer bomo konkretne težave tudi izpostavili.

Ob tem pozivamo predsednico Vlade RS ter ministrico za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, da prenehata z leporečenjem in s predstavitvami ukrepov, ki na področju trga dela (še) ne dajejo konkretnih rezultatov (od novembra 2013 do danes je več kot 10.000 novih registriranih brezposelnih). Želimo konkretne številke in ne zavajanja javnosti. Želimo vključevanje civilne družbe v pripravo zakonodaje.

Zanima nas, kdo zastopa prekerne delavce na pogajanjih, da jih vlada vedno pelje »žejne čez vodo«?

Na MDDSDEM selektivno vabijo na sestanke nevladne organizacije, ki podpirajo fototermine in slabo politiko omenjenega ministrstva. Medtem brezposelnost med mladimi narašča, prav tako tudi odstotek mladih prekernih delavcev, ki vse težje živijo in so prisiljeni v “novodobno suženjstvo”. Zahtevamo, da se od besed preidete k dejanjem! Za koalicijsko pogodbo se pogajate s predsedniki strank, ki skrbijo za svoje interese – kaj če bi k pripravi koalicijske pogodbe enkrat povabili državljane in prekinili lobiranje političnih elit za prihodnje volitve?

Poleg odgovorov na zgornja vprašanja spodaj prilagamo še konkretne zahteve z datumsko opredelitvijo (zahteve so zapisane tudi v peticiji na naši spletni strani – http://www.socialna-druzba.si/).

Vabljeni na Shod soočenja z “novodobnim suženjstvom”, za Dostojno delo!

Od politikov zahtevamo:

1. Pripravo sistemskega razvoja zaposlovanja v Sloveniji!

Odgovorna ministrstva – Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstvo za gospodarstvo in Ministrstvo za finance – pozivamo k takojšnji koordinirani pripravi načrtov za razvoj zaposlovanja v Sloveniji, ki upošteva koncepte dostojnega dela ter v samo pripravo vključuje civilno družbo in drugo zainteresirano javnost! Odgovor pričakujemo do konca marca 2014!

2. Takojšnje prenehanje slabšanja položaja prekernih delavcev skozi dodatno obdavčevanje samostojnih podjetnikov, delavcev preko avtorskih pogodb in podjemnikov!

V času, ko večina prekernih delavcev trdo dela za preživetje iz meseca v mesec, je nedostojno zviševanje dajatev za delavce z negotovo zaposlitvijo, ki živijo na robu revščine ali celo pod njo. Pozivamo Ministrstvo za finance in Vlado RS, da spremeni zakonodajo, ki s 1. 1. 2014 povišuje dajatve za avtorske honorarje in podjemnike, ki v povprečju enega leta ne presegajo minimalnih plač! Zahtevamo tudi vključevanje prekernih delavcev v pripravo zakonodaje in sestanek s pristojnimi ministrstvi ter predsednico Vlade RS do konca marca 2014!

3. Povečanje števila inšpektorjev za delo, ki nujno preverjajo tudi upoštevanje pravic delavcev!

Razmerje med delodajalcem in zaposlenim ni razmerje med enako močnima stranema. Delodajalec lahko delavca kadarkoli odpusti, mu zniža plačo ali spremeni pogoje dela na slabše. Zaradi tega mora v to razmerje poseči oblast in delavca zaščititi s pravno zakonodajo. Upoštevanje pravne zakonodaje pa je odvisno od nadzora, ki ga oblast izvaja nad delodajalci, saj brez nadzora lahko zakon ostane le črka na papirju. V Sloveniji trenutno deluje le 81 delovnih inšpektorjev, kar je absolutno premalo za učinkovit nadzor na celotnem teritoriju države. Povečanje števila inšpektorjev je najmanj, kar lahko Vlada RS naredi, da se bo delovna zakonodaja tudi dejansko izvajala. Odgovor in konkretne ukrepe pričakujemo do konca marca 2014!

4. Večjo učinkovitost in varnost delavcev pri sodnih postopkih zaradi kršenja delovnopravne zakonodaje!

Vzpostaviti varno okolje ter spodbujati delavce k prijavljanju kršitev delovnopravne zakonodaje in zagotoviti učinkovito ter pravično pravno varstvo. Vemo, da se del zakonodaje, ki naj bi ščitil prekerne delavce, v praksi ne izvaja, želimo slišati odgovore in iskanje rešitev – kako bomo to preprečili in kako bomo vzpostavili večjo varnost delavcev. Odgovor in iskanje rešitev pričakujemo do konca marca 2014!

5. Ukinitev volonterskih pripravništev v javni in državni upravi!

Sistem brezplačnih pripravništev v neenak položaj postavlja mlade, ki si takšno pripravništvo lahko privoščijo in vse, ki si ga ne morejo. Hkrati mlade osebe ne pripravljajo na samostojnost, temveč podaljšujejo njeno odvisnost. Rešitev pričakujemo do konca marca 2014!

6. Aktivne integracijske programe za migrante, iskalce azila in begunce!

Migrantski delavci največkrat delajo preko posrednikov, ki ne zagotavljajo ustreznih delovnih pogojev in delavskih pravic. Naročniki projektov morajo začeti nositi odgovornost za delovne pogoje, v katerih delujejo zaposleni, nad posredniki pa se mora začeti vršiti večji nadzor. Migrantski delavci, iskalci azila in begunci po določenem času izgubijo pravico do dela in so ujeti med državo izvora in med državo, kjer živijo. Ta manko se mora zakonsko urediti. Rešitve pričakujemo do konca marca 2014!

7. Takojšnje prenehanje zavajanja javnosti o realnem številu brezposelnosti v Sloveniji!

V Sloveniji je že dolgo časa trend prikrivanje realnega števila brezposelnosti. Uvajanje enotne evidence vpisov na visokošolske in višješolske programe poteka predolgo. Na ta način pa država umetno vzdržuje nižje število mladih brezposelnih. Posledica tega bo tudi manj denarja iz evropskega mehanizma Jamstva za mlade. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pozivamo, da se ta trend konča in se predstavi realno stanje na trgu dela. Konkretne odgovore in ukrepe, ki bodo preprečili zavajanja, pričakujemo do konca marca 2014!

8. Prekinitev ignorance pristojnih ministrstev do civilne družbe, ki želi sodelovati pri pripravi boljših rešitev!

Zahtevamo aktivnejše vključevanje civilne družbe v proces odločanja. Oblast v demokraciji ni to, da se politika za javnost zanima le v času predvolilnega boja, potem pa za štiri leta prekine komunikacijo. Kritike, komentarji in predlogi, ki izhajajo iz civilne družbe, morajo biti slišani in ustrezno obravnavani. Od Vlade RS zahtevamo, da v pripravo zakonodaje vključi predstavnike prekernih delavcev iz vrst civilne družbe ter razširi Ekonomsko-socialni svet. Povabilo na razgovor s predsednico vlade in ministrico za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pričakujemo do sredine februarja 2014!

9. Odgovornost vseh, ki so negospodarno vodili državna podjetja ali podjetja v državni lasti!

Zahteve o pregledu procesa privatizacij zadnjih dveh desetletij so se pojavile že na protestih proti slovenski eliti. Pozivamo oblast, da sestavi avtonomno ekipo, ki bo pregledala privatizacije in odtok javnega denarja v davčne oaze zadnjih dveh desetletij. Javni denar, ki je last vseh, ne sodi na bančne račune posameznikov. Kraja skupnega denarja je nedopustna in mora biti ustrezno kaznovana.

10. Prioriteta Vlade Republike Slovenije naj postane človek!

Nižanje socialnega standarda populacije z namenom višanja produktivnosti gospodarstva pomeni razvijanje v nerazvitost. Pri tekmovanju je na lestvici lahko samo en zmagovalec, zato se mora slovenska oblast začeti aktivno zavzemati za skupni svetovni razvoj, ki ne bo temeljil na izkoriščanju šibkejših in ekonomsko obrobnih držav, kamor spada tudi Slovenija. Zahtevamo zaustavitev politike nižanja socialnih pravic in varčevalnih ukrepov, ki je nujno kontraproduktivna, saj znižuje kupno moč in zastrašuje prebivalstvo. Prioriteta države ne sme biti tekmovanje za nižjo ceno na mednarodnem trgu, ampak izstop iz logike dobička.