July post

    Less than 1 week is left until the end of my project. It’s time to summarize the results, to see what have I accomplished...

Minimum (hourly) wage in European countries

Povzetek: Članek predstavlja politike glede minimalne plače v državah EU, primere evropskih držav, ki so vpeljale minimalno urno postavko, in izide ter učinke takih politik....

A day in the life of a Macedonian translator in Slovenia, part one

  This is a story that might not tell you anything new, but will probably shatter the most common belief people have, that immigrants living abroad...

United against (youth) precarity! in Strunjan

There hasn’t been any news from the international department for some time, so now it’s time to correct it! The biggest event happened since...

Ekonomija delitve

Ali smo samo v Sloveniji površni pri uporabi različnih izrazov, ki z različnimi termini zajemajo zelo širok pomenski spekter? Od izkoriščanja novih tehnologij za...

Človek nikoli ne ve. Prekar’c pa sploh ne.

Svojo zgodbo je z nami delila M. Z. - novinarka in prekarna delavka.   Končno je prišel konec tedna, ko se večina odpočije. Tudi moj načrt...

Prekarnost kot način podrejanja dela kapitalu

»Kapitalizem 21. stoletja sistematično uničuje industrijsko družbo. Povezave med različnimi ravnmi velikega industrijskega podjetja se trgajo. Za naloge, ki naj ne bi bile bistvene,...

Kritični pogledi na današnji sindikalizem

Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture ne nagovarja tehničnega osebja na šolah Februarja sem imela priložnost delati kot čistilka v eni ljubljanskih osnovnih šol. Ker...

INSTITUTIONALIZING THE FIGHT AGAINST PRECARITY: ITALIAN CASE

Povzetek: Italija je primer evropske države, ki je med najbolj aktivnimi z vidika iniciativ in gibanj proti varčevalnim rezom in prekarnosti, hkrati pa je...