Evropski steber socialnih pravic – kratek komentar na stanje v Sloveniji

  Evropski parlament, Komisija in Svet so leta 2017 sprejeli Evropski steber socialnih pravic, ker naj bi z njim uveljavljaji nove in učinkovitejše socialne pravice...

Zadružništvo in zadruge; za druge, za nas – za koga?

Verjetno je vsaka od vas že kdaj slišala za zadrugo, zadružno podjetje oz. idejo, koncept zadružništva. In, kakšna je bila vaša prva misel, asociacija?...

Neznosna lahkost jezikanja ali o položaju prevajalk danes

Jezik, jeziki in jezikanje? Vse naštete oblike besede jezik in njihove pomenske osti se odlično povezujejo in nadgrajujejo, sploh v premisleku o položaju prevajalk*...

Arhitekturno delo = prekarno delo

»Stroka je polje spopada, in dokler razmere dela v njej ne bodo urejene ali pa, in to najmanj vsaj legalne, so vsi pozivi k...

The story of a young translator as a precarious worker

Many graduate students live as precarious workers. The precariat is a type of working exploitation, abuse, profiteering that has a variety of effects on...

Prekarni delavci in zdravje

Uvod Sodobna opredelitev zdravja je razširila ozki koncept zgolj odsotnosti bolezni na širšo, v človeka usmerjeno idejo o splošnem blagostanju: telesnem, duševnem in socialnem. Vzporedno...

»Kak je tak je« reče prekarka in ji nekaj pri tem ne štima

Za segment prekarne kulturniške populacije, ki živi slabo – določen njen segment namreč vztraja, da v revščini in peklu, ki sta nenehna fragmentacija misli...

My experience on the way to Movement for decent work and welfare society

I came to Slovenia in September 2020 because I enrolled in postgraduate studies in Human Resources and I was very excited to start a...

Pojav socialnega dampinga: razprava o aktualnem izzivu prava socialne varnosti

V tej razpravi se bom posvetila pojavu socialnega dampinga, ki ga definiramo kot gibanje na trgu dela, v sklopu katerega podjetja na račun zmanjševanja...