Poziv poslancem za razpis referenduma o sprejetih spremembah ustave

V petek, 24.5.2013, smo bili priča sprejetju ustavni sprememb v zvezi s fiskalnim pravilom in omejitvami referenduma. Do teh sprememb je prišlo navkljub ostremu nasprotovanju dela strokovnjakov, številnih civilnih organizacij, ter navkljub glasnim pozivom z množičnih vseslovenskih vstaj , da se pri urejanju družbenih odnosov bolj upoštevata stroka in civilna družba.

Ustavni strokovnjaki opozarjajo, da v ustavo sodijo le rešitve, o katerih vlada širok konsenz v družbi, ne pa rešitve, katerim ostro nasprotuje del strokovnjakov in številne civilne organizacije. Zato pozivamo vsaj 30 poslancev, da razpišejo referendum o nedavno sprejetih ustavnih spremembah, saj ta možnost ljudstvu ni dana. Referendum o ustavnih spremembah je sicer predviden v številnih tujih pravnih ureditvah, na katere se je politika pri sprejemanju sprememb ustave, tako rada sklicevala.

Po 3. členu ustave Republike Slovenije ima v Sloveniji oblast ljudstvo. Zato smo prepričani, da lahko le ljudstvo legitimno odloča o spremembah svojega najvišjega pravnega akta. Po besedah poslancev so njihove nedavne odločitve v korist ljudi in jih le ti podpirajo. Zato ni razloga, da bi se bali prepustiti končne besede ljudem. V nasprotnem primeru so poslanci potrdili očitke civilnih organizacij. In sicer da so odločitve sprejeli v korist finančnih trgov in tujih institucij, na škodo lastnega naroda. Dejanje, ki poleg hlapčevstva meji na izdajstvo.