Balkanska priseljenka kot prekarna delavka v Sloveniji

  V prekarnih oblikah dela pretežno prevladujejo ženske in mladi, ki pogosto delajo na najbolj tveganih in nizko plačanih delovnih mestih. To pomeni, da so...

PCT in Študij

Mineva prvi mesec novega študijskega leta. Študij ponovno poteka v predavalnicah, vendar ob izpolnjenem pogoju PCT. To v praksi pomeni, da se morajo študentke...

My volunteering experience (at the end of the project)

It’s been 12 months since I started my volunteering program at Movement for Decent Work and Welfare Society. I started this journey at the...

Precarization in the IT sector

We often think that certain job occupations are more exposed to precarization, but in reality, there are no exceptions. Modern capitalist society is constantly...

The precariat does not spare even the highly educated young people

  More and more young people are becoming part of the precariat every day, but they are not aware of it. The alarm of the...

Evropski steber socialnih pravic – kratek komentar na stanje v Sloveniji

  Evropski parlament, Komisija in Svet so leta 2017 sprejeli Evropski steber socialnih pravic, ker naj bi z njim uveljavljaji nove in učinkovitejše socialne pravice...

Zadružništvo in zadruge; za druge, za nas – za koga?

Verjetno je vsaka od vas že kdaj slišala za zadrugo, zadružno podjetje oz. idejo, koncept zadružništva. In, kakšna je bila vaša prva misel, asociacija?...

Neznosna lahkost jezikanja ali o položaju prevajalk danes

Jezik, jeziki in jezikanje? Vse naštete oblike besede jezik in njihove pomenske osti se odlično povezujejo in nadgrajujejo, sploh v premisleku o položaju prevajalk*...

Arhitekturno delo = prekarno delo

»Stroka je polje spopada, in dokler razmere dela v njej ne bodo urejene ali pa, in to najmanj vsaj legalne, so vsi pozivi k...