O gibanjuGibanje za dostojno delo in socialno družbo je neprofitna organizacija, ki se artikulirano ukvarja z odpravljanjem in blaženjem posledic prekarnega dela. Z načrtnim delom se razvijamo v dobro organizirano skupnost aktivistov z jasnimi cilji.

“Why should people with particular skills – always accepting they are skills – live a vastly better economic life others who have different skills?”
– Guy Standing, The precariat: The New Dangerous Class