O gibanjuGibanje za dostojno delo in socialno družbo je neprofitna organizacija, formalizirana kot društvo. V Gibanju se združujemo ljudje različnih profilov (študenti, zaposleni, brezposelni, honorarci, s.p.-ji, …) in v svojih skupnostih blažimo posledice prekarnosti, pridružujemo pa se tudi širšemu boju za osvoboditev človeka in njegovega dela.

Medtem ko se v industrializiranih državah pritiski kapitala kažejo v rekordnih stopnjah brezposelnosti in prekarnem zaposlovanju, se v državah v razvoju kažejo še v otroškem delu, prisilnih oblikah dela in presežnem delavskem prebivalstvu, ki ga kapitalistična produkcija ne more absorbirati niti v času gospodarske ekspanzije. – Maja Breznik v zborniku Verige globalnega kapitalizma (2019, str. 282)