O gibanjuGibanje za dostojno delo in socialno družbo je neprofitna organizacija, ki se artikulirano ukvarja z odpravljanjem in blaženjem posledic prekarnega dela. Z načrtnim delom se razvijamo v dobro organizirano skupnost aktivistov z jasnimi cilji.

Medtem ko se v industrializiranih državah pritiski kapitala kažejo v rekordnih stopnjah brezposelnosti in prekarnem zaposlovanju, se v državah v razvoju kažejo še v otroškem delu, prisilnih oblikah dela in presežnem delavskem prebivalstvu, ki ga kapitalistična produkcija ne more absorbirati niti v času gospodarske ekspanzije. – Maja Breznik v zborniku Verige globalnega kapitalizma (2019, str. 282)