SPOROČILO ZA JAVNOST O NOVINARSKI KONFERENCI

Ljubljana, 8. november 2012

SPOROČILO ZA JAVNOST O NOVINARSKI KONFERENCI Sindikata Mladi plus, Iskre, Študentske organizacije Univerze v Ljubljani ter Gibanja za dostojno delo in socialno družbo

V četrtek, 8. novembra 2012, ob 11. uri je v prostorih Zveze svobodnih sindikatov Slovenije v Ljubljani potekala novinarska konferenca, na kateri so predstavniki Sindikata Mladi plus, Iskre, Študentske organizacije Univerze v Ljubljani ter Gibanja za dostojno delo in socialno družbo predstavili razloge mladih za podporo demonstracijam, ki bodo potekale 17. novembra 2012 v Ljubljani.

Dalia Cerovšek, sekretarka Sindikata Mladi plus je povedala, da je mladim vstop na trg dela vse bolj otežen. Oktobra letos se je brezposelnost povečala zaradi priliva mladih, ki so zaključili izobraževanje, vendar je ob pregledu številk jasno, da je absolutni del povečanja registrirane brezposelnosti šel ravno na račun mladih, ki prvič vstopajo na trg dela. Za 2963 diplomantov univerzitetnih bolonjskih programov pa je na zavodu trenutno na voljo 6 delovnih mest. Povedala je, da v Sindikatu Mladi plus zagovarjajo konstruktivno reševanje situacije zaposlovanja mladih, zato so vladni strani že večkrat ponudili nabor potencialnih rešitev. Med njimi Cerovškova izpostavi: »vzpostavitev nacionalne sheme plačanega pripravništva, implementacijo Evropske garancije za mlade brezposelne, priznavanje in beleženje neformalnih znanj in izkušenj iz dela ter vpeljavo ustreznejšega varstva vseh kategorij delavcev.« Cerovškova je povedala: »Ker takšni ukrepi še niso bili sprejeti, se bomo tudi mi udeležili demonstracij.«

Marko Funkl iz Gibanja za dostojno delo in socialno družbo je povedal, da Vlada Republike Slovenije v zadnjih dveh letih s svojimi ukrepi najhujše udarce zadaja prav mladim. Lagodno študentsko oz. lagodno življenje mladih je že dolgo samo zgodba, ki v realnosti ne drži. Funkl je povedal: »Nekatere od teh politik, kot na primer hiperespeizacija pa imajo izrazito kratkoročne učinke in težave na dolgi rok ne rešujejo.« Funkl je izpostavil, da neupoštevanje položaja mladih pri pripravi pokojninske reforme in drugih zakonov – mladim namesto priložnosti ponuja mačehovski odnos manjvrednih državljanov. Zato pravi, da naj se v tej državi ne odloča nič o mladih brez mladih. Funkl je povedal: »V znak protesta proti takšnemu odločanju v zadnjih letih se bomo tako tudi v Gibanju za dostojno delo in socialno družbo pridružili demonstracijam, ki bodo potekale v soboto, 17. novembra na Kongresnem trgu, tja pa vabimo vse mlade, delavce v nestalnih oblikah dela, brezposelne in nasploh vse, ki želijo živeti v solidarni državi s posluhom za vse generacije!«

Hana Šanca iz Študentske organizacije Univerze v Ljubljani je na novinarski konferenci izpostavila, da v Sloveniji položaj študenta žal še vedno ni celovito urejen. Trenutna situacija in politična volja po spremembah sta tako dober povod, da se začne urejati tudi položaj slovenskih študentov. Šanca je povedala: »V študentskih organizacijah že več let opozarjamo na pomanjkljivosti slovenske štipendijske politike in ker želimo biti konstruktivni in proaktivni, smo pripravili svoj predlog Zakona o štipendiranju. V tem tednu smo že začeli z organiziranim zbiranjem overjenih podpisov državljanov za podporo predlogu zakona.« Hana Šanca pravi, da v na ŠOU apelirajo na politične elite, naj reševanje problematike mladih vzamejo kot prioritetno še pri drugih tematikah, in ne zgolj pri reševanju trga dela (kar sicer pozdravljajo). Šanca je za konec dejala: »Mladi smo prihodnost in takšen odnos do prihodnosti definitivno ni pravi. Znova poudarjamo, da želimo biti del rešitve in ne del problema!«

Aljoša Slameršek iz Iskre je povedal, da na protestih sodelujejo zato, ker zavračajo vse pogosteje slišan očitek, da so študentje apatični in da jih družbeno-politična vprašanja ne zanimajo in zaradi škodljivosti škodljivih ukrepov v visokem šolstvu. V Iskri bodo zato ta in naslednji teden po fakultetah Univerze v Ljubljani organizirali več okroglih miz, na katerih bodo predstavili škodljivost varčevalnih ukrepov v visokem šolstvu in novele ZViS ter pozvali študente, naj se udeležijo protesta. Slameršek je povedal: »Neupoštevanje kritičnega mnenja strokovne javnosti o ravnanju vlade na področju visokega šolstva nam da misliti, da pa je poleg javne artikulacije stališč in zavzemanja deklarativnih pozicij potrebno iti še korak dlje. Zgolj z organiziranim bojem za ohranjanje pravice do kvalitetnega javnega šolstva se namreč lahko zoperstavimo nadaljnjim napadom na avtonomijo univerz. Zato Iskra poziva vse študente in profesorje, naj se pridružijo protestom 17.11.«

Kontaktna oseba:

Goran Lukič,
E: goran.lukic@sindikat-zsss.si
M: 031 517 201

 

www.mladiplus.si
www.studentska-iskra.org
www.socialna-druzba.si/
www.sou-lj.si/sl/