Ko zmanjka vsebine je tu… demagogija

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (MDDSZ) in nekateri poslanci Državnega zbora RS se v referendumski kampanji o Zakonu o malem delu (ZMD) znova in znova zatekajo k zavajajočim izjavam. Na ta način se želijo oddaljiti od zanje neprijetne teme – pogovoru in soočenju mnenj o vsebini ZMD, saj so podporniki Zakona očitno prišli do spoznanja, da njihovi argumenti stojijo na trhlih temeljih.

Na Gibanju za dostojno delo in socialno družbo vnovič poudarjamo, da si vedno prizadevamo soočiti vsebinske argumente tudi z zagovorniki ZMD-ja, s čemer bi kampanja dejansko temeljila na vsebinskih vprašanjih in pogovoru o posledicah uvedbe ZMD.

phoca_thumb_l_slika_1
Naš odziv so spodbudile posebej zadnje izjave namestnika direktorice direktorata za trg dela in zaposlovanje, ki trdi, da bi morebitna zavrnitev ZMD na referendumu pomenila pomanjkanje sredstev za štipendije. Kot načrtno zavajanje ocenjujemo tudi izjavo poslanca stranke SD Dejana Levaniča: “Če bomo sprejeli zakon, bomo dobili še dodatnih 10.000 novih štipendij. Skupno torej v tem mandatu vlade 20.000 novih štipendij.”

Trditvi seveda ne držita, saj se že sedaj denar iz študentskega dela namenja za kadrovske, ne pa tudi za državne štipendije. Ta denar ostaja nepodeljen – od leta 2007 na Javnem skladu za razvoj kadrov in štipendije ostaja preko 30 milijonov evrov nepodeljenih sredstev za štipendije. Ne drži niti izjava o 20.000 novih podeljenih štipendijah v mandatu sedanje vlade, saj ob obljubah o 10.000 novih štipendijah za študente država jemlje 18.000 državnih štipendij mlajšim od 18 let. Hkrati se zaostrujejo pogoji za pridobitev Zoisove štipendije, zaradi česar naj bi jih bilo v naslednjem študijskem letu podeljenih kar za polovico manj kot v letošnjem.

Spodaj v celoti objavljamo sporočilo za javnost Študentske organizacije Slovenije (ŠOS) o zadnjih grožnjah MDDSZ-ja, ki študentom grozi z izgubo štipendije.

Ministrstvo za delo za namene predreferendumske kampanje grozi študentom z izgubo štipendije

(Ljubljana, 1. april 2011) Študentska organizacija Slovenije (ŠOS) je ogorčena nad izjavo namestnika direktorice direktorata za trg dela in zaposlovanje na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve (MDDSZ) Zorana Kotolenka, ki je zatrdil, da v primeru nesprejetja Zakona o malem delu ne bo dovolj sredstev za štipendije. To je laž, saj državne in Zoisove štipendije, v nobenem primeru niso odvisne od izida referenduma o Zakonu o malem delu, saj se financirajo iz državnega proračuna.

S takšnimi populističnimi izjavami MDDSZ zavaja slovensko javnost, saj se iz koncesijske dajatve iz malega dela ne bodo (so)financirale VSE VRSTE štipendij, ampak samo kadrovske štipendije, ki jih podeljuje Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendiranje. To pomeni, da mora država zagotoviti sredstva za štipendije (državne in Zoisove) iz državnega proračuna, torej te štipendije niso v nobeni meri vezane na izid referenduma o Zakonu o malem delu.

Že sedaj velja, da se iz naslova občasnega in začasnega dela dijakov in študentov namenjajo sredstva za sofinanciranje le kadrovskih štipendij. Ob tem je potrebno opozoriti, da je že sedaj ostalo nepodeljenih okoli 31 milijonov evrov sredstev iz koncesijske dajatve in čakajo na računu Javnega sklada za razvoj kadrov in štipendiranje.

Zakon o malem delu sicer povečuje delež namenjen za to vrsto štipendij, nikakor pa ne prinaša več sredstev za državne štipendije, Zoisove štipendije in štipendije za deficitarne poklice. ŠOS ob tem opozarja, da v kolikor se tudi z novim Zakonom o štipendiranju več delodajalcev ne bo odločalo za kadrovsko štipendiranje, bi vsako leto še več sredstev ostalo nepodeljenih. V štiriletnem obdobju veljave trenutnega Zakona o štipendiranju je bilo za neposredno sofinanciranje kadrovskih štipendij podeljenih le 5 milijonov evrov iz koncesijske dajatve.

Zato pa je izjava predstavnika MDDSZ toliko bolj zastrašujoča, saj je država DOLŽNA zagotavljati sredstva za državne in Zoisove štipendije. ŠOS ob tem opominja tudi na obljubo MDDSZ, da naj bi bilo z novim Zakonom o štipendiranju več kot 10.000 novih štipendij za študente, medtem ko bo 16.000 mladoletnih dijakov ostalo brez njih. V javni predreferendumski kampanji pa država grozi z manj štipendijami v primeru, če Zakon o malem delu ne bo potrjen, čeprav na Javnem skladu za razvoj kadrov in štipendije še vedno čaka več kot 31 milijonov evrov.