V trgovino mali delavec samo še v službo

Po projekcijah med podjetji z manj kot 10 zaposlenimi, ki izvajajo trgovinsko dejavnost, bo lahko pri njih delalo 37,7 odstotkov malih delavcev ali drugače povedano: malo delo bo v trgovinah nadomestilo slabih 39 tisoč rednih zaposlitev.

V praksi omejitve ur za delodajalce in delojemalce niti približno ne zavarujejo malega delavca. Namesto 39 tisoč rednih zaposlenih bodo delodajalci raje zaposlili ljudi preko napotnic in jih po potrebi tudi odpuščali. Mali delavci nimajo možnosti včlanjevanja v sindikate, zato so še posebej izpostavljeni izkoriščanju. Občasno in začasno delo bi moralo biti urejeno v takšni obliki, da ne bi omogočalo izpodrivanja rednih zaposlitev, medtem ko malo delo ponuja delodajalcem boljše pogoje za zaposlovanje delovne sile. V trgovinah je ponavadi zaposlena nizko kvalificirana delovna sila, delo pa je hitro priučljivo. Če je bilo do sedaj študentov in dijakov v trgovskinski dejavnosti dosti, lahko pričakujemo, da bo malih delavcev še več, saj bo za isto delo konkuriralo štirikrat več ljudi. Ostarele prodajalke bodo zaradi nizkih pokojnin še vedno zasedale delovna mesta preko malega dela. Brezposelni, dijaki in študentje pa bodo zgolj s svojo številčnostjo poskrbeli za nizke urne postavke, njihov socialni položaj pa se bo kvečjemu poslabšal.