Malega delavca se je najlažje znebiti

Zakon o malem delu omogoča občasno delo brezposelnih, upokojencev, dijakov, študentov, neaktivnih in tujcev. Omejitve ur pri podjetjih dopuščajo opravljanje malega dela v obsegu 30 odstotkov trga dela. Malega delavca se bo po ameriškem modelu lahko takoj odpustilo.

Malo delo tako ne nadomešča oziroma ureja študentskega dela, ampak pomeni čisto novo obliko občasnega in začasnega dela, ki je razširjena na 800 tisoč državljanov. Mali delavec nima nobenih pravic iz dela. Ni plačane malice, prevoza na delo, regresa, odpravnine in odpovednega roka. Za delodajalca je to zelo ugodna oblika zaposlitve, saj lahko po potrebi najema več različnih malih delavcev in tako razbija redne zaposlitve. Medtem ko za enega delavca s plačo 654,69 € bruto znašajo stroški delodajalca 760,10 €, bo delodajalec lahko za to vsoto izplačal 190 ur malega dela, ali tri male delavce. Zaradi povečane konkurence za lahko dostopna dela, bodo urne postavke minimalne. Delavec, ki mu malo delo predstavlja prvi in edini vir zaslužka, pa se prelevi v t.i. “zaposlenega revnega”. Mali delavec ima tako zelo majhno kupno moč, ni kreditno sposoben in živi pod pragom revščine. Na malo delo je treba najprej gledati iz stališča brezposelnih, med katerimi je ogromno mladih diplomantov, prvih iskalcev zaposlitve in neaktivnih, šele nato pa s stališča upokojencev, dijakov in študentov.