Začeli smo projekt Mladi za dostojno delo!

Projekt Mladi za dostojno delo nadaljuje aktivnosti društva, ki temeljijo na zagovorništvu in izobraževanju mladih o delavskih pravicah in pasteh, ki jih prinašajo prekarne oblike zaposlitve. Ciljna skupina so mladi, ki šele vstopajo na trg dela (dijaki in študenti zaključnih letnikov). Projekt posebno pozornost namenja izobraževanju in vključevanju dijakov na trg dela ter na vizualno predstavitev problematike prekarnosti med mladimi.

Predavanje na Gimnaziji Litija, junij 2017.

Glavni cilj projekta je izobraziti mlade, ki prvič vstopajo na trg dela, o delavskih pravicah, rezultat projekta pa so informirani mladi, ki poznajo in razumejo problematiko prekarnosti, razumejo koncept dostojnega dela in  poznajo relevantne inštitucije, kamor se lahko obrnejo po pomoč v primeru kršitev.

V okviru projekta bomo izvedli delavnice o prekarnosti na srednjih šolah in fakultetah ter posneli izobraževalni film o prekarnosti.

V okviru projekta bodo opravljene (seznam se bo sproti dopolnjeval):

  1. Delavnica na Ekonomski gimnaziji in srednji šoli Radovljica (maj 2018).
  2. Delavnici na Šolskem centru Srečka Kosovela Sežana. (20. junij 2018).

 

 

Projekt sofinancira Urad Vlade RS za komuniciranje v okviru prizadevanj za ozaveščanje mladih o problematiki prekarnega dela.