Ideja podnebnih služb je preprosta – podnebne spremembe je treba ustaviti. Načini soočanja s tem problemom se razlikujejo od države do države. Ne glede na to, pa si moramo primarno prizadevati za vzpostavitev sistema oskrbe z energijo iz obnovljivih virov, adaptacijo vseh stavb v stavbe z nizko porabo energije za ogrevanje, zamenjati vožnjo z osebnimi avtomobili za javni prevoz ter napajanje kopenskega transporta z energijo iz obnovljivih virov.

Podnebne službe niso isto kot zelene službe oz. zelena delovna mesta. Podnebne službe so službe, zaradi katerih se neposredno zmanjšuje količina izpustov toplogrednih plinov, npr. montaža sončnih celic na stanovanjske objekte, delo v javnem prevozu ali izboljšava izolacije stavb.

O pobudi podnebnih služb so do sedaj govorili že v Južni Afriki, Veliki Britaniji, na Norveškem in na Portugalskem, v Kanadi, Franciji ter v New Yorku. Večina pobud ima široko podporo s strani sindikatov na državni ravni. Na Portugalskem ima na primer podporo glavne konfederacije sindikatov ter sindikata prekarnih delavcev. V  Veliki Britaniji ima podporo sindikata javnih uslužbencev, visokošolskega sindikata, sindikata gasilcev, pekov ter poštnih delavcev, enega izmed sindikatov železniških delavcev ter sindikata industrijskih delavcev UNITE.

Da bi te spremembe izvedli, potrebujemo službe  ̶  nova delovna mesta. Za Veliko Britanijo, Francijo in Južno Afriko to po ocenah članov pobude One Million Climate Jobs pomeni milijon, na Norveškem pa 100 tisoč stalnih podnebnih služb v javnem sektorju. Če bi delovali na tako širokem nivoju, bi lahko v 20. letih znižali število emisij od 80 do 90 odstotkov.

To je zelo ambiciozen načrt, ne gre samo za kakšno službo ali projekt tu in tam. Vendar pa so podnebne spremembe ogromen problem, s katerim se bomo morali prej ali slej soočiti. Zato z javno tribuno želimo sporočiti vsakomur, ki bo izgubil službo v sektorjih, ki prispevajo k povečevanju izpustov CO2, npr. v rudarstvu ali naftni industriji, da najde stalno zaposlitev v okviru podnebnih služb. Podnebne službe lahko  ̶   in to jim tudi uspeva  ̶   povezujejo sindikate, okoljevarstvenike, majhne kmetovalce in prekarne delavce v skupne kampanje.

Javno tribuno Podnebne službe v Sloveniji organiziramo v sredo, 21. februarja ob 19. uri. v dvorani v 6. nadstropju na Dalmatinovi 4.

Glavni govorec na srečanju bo Jonathan Neale iz britanske pobude One Million Climate Jobs, ki je sodeloval v pobudah v Južni Afriki, na Portugalskem in na Norveškem. Njegova predstavitev bo trajala približno 45 minut, preostanek srečanja pa bo namenjen diskusiji. Dogodek, ki ga organizirata Gibanje za dostojno delo in socialno družbo ter Visokošolski sindikat Slovenije, bo potekal v angleščini.

Dan po predstavitvi bo organiziran tudi sestanek, odprt za vse zainteresirane organizacije. Po dveh krajših predstavitvah bo sledila diskusija o tem, kako bi bilo mogoče pobudo začeti tudi v Sloveniji.

V kolikor vašo organizacijo zanima sodelovanje, nam pišite na international@socialna-druzba.si.

Koristne povezave:

Intervju (v slovenščini): Jonathan Neal in Nancy Lindisfarne o pobudi Milijon podnebnih služb. (https://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-VBMVGS65/50e76705-309c-4e31-9a93-8ff81bb5403f/PDF)

One Million Climate Jobs – Moving South Africa forward on a low carbon, wage-led, and sustainable path (http://aidc.org.za/download/climate-change/OMCJ-booklet-AIDC-electronic-version.pdf)

One Million Climate Jobs – Tackling the Environmental and Economic Crises (https://www.cacctu.org.uk/sites/data/files/Docs/one_million_climate_jobs_2014.pdf