Najavljamo 4. Nacionalno konferenco »Novodobno suženjstvo – prekarne oblike na trgu dela«

Gibanje za dostojno delo in socialno družbo v sredo, 9. 11. 2016 v Cankarjevem domu že četrto leto zapored organizira nacionalno konferenco »Novodobno suženjstvo – prekarne oblike na trgu dela«. Položaj prekarnih delavcev se kljub pozivom številnih organizacij in strokovnjakov še vedno ni uredil. Prekarni delavci so še vedno prisiljeni živeti v stalni negotovosti, še vedno živijo pod pritiski trga, delodajalcev in države in še vedno se jih ponižuje in podcenjuje. A čas pasivnega čakanja je mimo: organizirajo se številne akcije, ki opozarjajo na težave prekarnih delavcev in izboljšujejo njihov položaj, ustanovljen pa je bil tudi Sindikat prekarcev. Povabili smo strokovnjake in aktiviste, ki nam bodo na konferenci predstavili svoje delo in znanje.

Nacionalna konferenca bo razdeljena na dva dela. V prvem delu bomo predstavili okvirje prekarnega dela skozi pogled sociologije in filozofije ter predstavili možne rešitve. Drug del pa bo predstavil primere iz prakse.

Na letošnji konferenci se bodo zvrstili številni govorci in govorke, ki se bodo z različnih perspektiv in področij skušali dotakniti pomena besedne zveze “novodobno suženjstvo” in ga umestiti v kontekst prekarnosti.

Prisluhnili bomo sledečm govorcem:
1. Dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela/Dr. Miroljub Ignjatović, Od prožnosti do prekarnosti
2. Dr. Igor Pribac, Univerzalni temeljni dohodek
3. Dr. Zdravko Kobe, Avtokratski neoliberalni kapitalizem
4. Polona Kovač (Društvo Ključ), Delovno izkoriščanje/prisilno delo kot oblika trgovanja z ljudmi
5. Želimir Stanić (Mladi +), Izkoriščanje pripravništev v gostinstvu
6. Sara Kosirnik (Sindikat prekarcev), Organiziranje prekarnih delavcev

UDELEŽBA NA KONFERENCI JE BREZPLAČNA.
Obvezne so prijave na naslednji povezavi: https://goo.gl/Q0228c

Spremljajte tudi Facebook dogodek: https://www.facebook.com/events/351743045164322/fb-cover-05-05

Dogodek je omogočil Urad vlade RS za komuniciranje.

vklopi razum z htevaj racun