Problemska analiza položaja mladih v luči agende dostojnega dela

Dalila Cerovšek, Goran Lukić, Zveza svobodnih sindikatov

Problemska analiza položaja mladih v luči agende dostojnega dela

Ljubljana, 2013

Kar 73 milijonov mladih po svetu išče delo, pri čemer je verjetnost, da bodo ostali brezposelni kar trikrat večja od verjetnosti za brezposelnost odraslih oseb. Mednarodna organizacija dela (MOD) že vrsto let opozarja na obstoj generacije mladih delavcev, ki se sooča z nevarno kombinacijo visoke stopnje brezposelnosti , povečane neaktivnosti ter pretirane ponudbe negotovih oblik dela, prisotna pa je tako v razvitih državah kot tudi v državah v razvoju.

Gradiva knjižnice so brezplačna, dostop do njih vam omogočimo ob prijavi na tem spletnem obrazcu.