(Zlo)raba farmakoloških učinkovin za krepitev kognicije na delovnem mestu

Dr. Toni Pustovrh

(Zlo)raba farmakoloških učinkovin za krepitev kognicije na delovnem mestu

Povečanje zmogljivosti, učinkovitosti in storilnosti v sodobni družbi predstavlja enega osrednjih in vodilnih trendov, tako pri razvoju novih tehnologij in storitev, kot tudi pri doseganju bolj optimalne izrabe človeških virov. Prizadevanje za ohranjanjem ali povečanjem lastne konkurenčne prednosti je še bolj izrazito na izredno tekmovalnih in zahtevanih delovnih področjih. Prvi članek v seriji obravnava koncept farmakološke krepitve kognicije ter vplive in učinke zdravil na recept, ki se v ta namen uporabljajo oz. zlorabljajo na delovnem mestu.

Gradiva knjižnice so brezplačna, dostop do njih vam omogočimo ob prijavi na tem spletnem obrazcu.