Vlada naj prevzame odgovornost: komentar na pogoj PCT z vidika delavskega boja

“Annecy – France” by ILO PHOTOS NEWS is licensed under CC BY-NC-ND 2.0

 

Pogoj PCT se po mnenju Informacijske pooblaščenke ne bi smel uveljaviti z odlokom, temveč z zakonom, zdaj pa o zadevi presoja Ustavno sodišče. Do presoje Ustavnega sodišča pa velja, da lastniki podjetij smejo preverjati PCT pogoj pri zaposlenih in strankah, podatkov pa v primeru slednjih ne smejo hraniti. Sindikat delavcev gostinstva in turizma Slovenije je pozval k odpoklicu PCT pogoja za vrtove in terase gostiln in lokalov, kjer je možnost okužbe minimalna, prav tako so se postavili za dostopnost prevoza na delo (javni prevoz, bencinske črpalke) in dostopnost zdravstvenih storitev. Sodni svet pa je pozval k dostopnosti sodišč, saj gre po njihovih besedah za »izvajanje sodne oblasti« in ne zgolj za storitev. Da vlada sodstvo razume kot storitev, kadar gre za njene interese, ne pa kot splošno sodno oblast, se lahko razbere že iz težnje vladajoče stranke, da toži marsikoga, ki si jo drzne javno kritizirati, vodja stranke pa se na lastnih obravnavah pogosto ne prikazuje.

Kako pa je z delavci in predvsem prekarci v tej situaciji? Samozaposlovanje se je v preteklih letih vse prelahkotno spodbujalo in s tem prikrivalo brezposelnost v Sloveniji. Posledice pa so sledeče: samozaposleni že v nepandemičnih časih delajo dlje za pol manjšo urno postavko kot zaposleni, stopnja revščine pa se giblje med četrtino in petino vseh samozaposlenih. Trenutno jim nadomestilo za čas v karanteni ne pripada, prav tako ne za varstvo zdravega otroka, ki je v karanteni. Ministrstvo za gospodarstvo je sicer predlagalo nadomestilo za samozaposlene, a ga je vlada zavrnila. Glede na to, da imajo samozaposleni po naši raziskavi že tako težave s prezentizmom, torej delom med boleznijo za vsako ceno, je to še dodaten udarec za njihovo dolgoročno zdravje in obremenitev zdravstvenega sistema.

Ob tako nizki precepljenosti PCT pogoj preizkuša vzdržljivost podjetij, posebej samozaposlenih, katerih osebno preživetje je ogroženo (ne le preživetje njihovega podjetja). Ampak to je v prvi vrsti problem nizke precepljenosti, za katero pa je v veliki meri odgovorna vlada z načinom, kako komunicira z ljudmi in izrablja to krizo za politično kadrovanje in obračunavanje s političnimi nasprotniki, s čimer niža zaupanje v stroko. Cena za to pa se prenaša na prebivalstvo. Na delavcih se s strani lastnikov podjetij in naročnikov skuša varčevati, s strani strank pa doživljajo nadlegovanje, v tujini celo umore!

Honorarni, študentski in drugi pogodbeni sodelavci podjetij so se izkazali za posebej »fleksibilne« prav v tem času, ko jim v izogib dodatnim stroškom lastniki podjetij ne želijo plačevati testiranja in jim grozijo, da jih bodo preprosto zamenjali. Si predstavljamo, v kakšno prekarnost je to spravilo predvsem številne, ki se iz zdravstvenih razlogov ne smejo cepiti? Dodatek: Ob potrdilu zdravnika, da se ne smejo cepiti, lahko tovrstne osebe dostopajo do testiranja na stroške države* – vendar po naših informacijah tovrstnih potrdil zdravniki v nekaterih primerih ne upajo izdati, ker ne želijo biti odgovorni za to, da bi ob pomanjkanju informacij napačno pretehtali, ali je za osebo bolj tvegana okužba s COVID-19 ali cepljenje. In kako je izogibanje vlade temu, da bi uveljavila obvezno cepljenje, rezultiralo v tem, da so prestavili vzvode prisile na lastnike podjetij, ki imajo že tako preveč vzvodov za siljenje delavk in delavcev v to, da delajo v popolnoma nečloveških delovnih pogojih.

Revščina prebivalstva Slovenije se kaže tudi v praksi, ki so jo mediji nedavno razkrili, kjer se je razvila črna ekonomija za cepljenje v imenu drugega, kar je resno zdravstveno tveganje za a) osebo, ki se prekomerno cepi, b) osebo, ki se brez cepiva izpostavlja virusu in c) za vse, ki jim slednja oseba prikriva, da ni cepljena, in jih s tem izpostavlja okužbi.

V Gibanju zato pozivamo vlado in pristojne organe, da prevzamejo odgovornost za nizko precepljenost in se z njo soočijo na način, ki bo ljudem omogočil vsaj obdržati službe in dostojno živeti.

Ekipa Gibanja za dostojno delo in socialno družbo

24. september 2021, Ljubljana
* »Sredstva za testiranje s HAG testi in PCR testi za osebe, ki se zaradi svojega zdravstvenega stanja ne smejo cepiti (to so osebe, ki imajo kontraindikacije za cepljenje), kar dokazujejo s pisnim potrdilom zdravnika, zagotavlja proračun Republike Slovenije.« – Ministrstvo za zdravje