Aprilski bralni krožek: psihološko podrejanje na sodobnem trgu dela

 

Javljamo se vam z literaturo za aprilov bralni krožek. In sicer se vidimo v torek, 2. aprila ob 19:30, v prostorih Gibanja za dostojno delo in socialno družbo (Dalmatinova 4, Ljubljana; II. nadstropje, soba 10). Če pa nas bo veliko se bomo prestavili v sejno sobo.

Tokrat bomo brali poglavje iz knjige Jean-Leon Beauvois z naslovom Razprava o liberalni sužnosti: Analiza podrejanja, str. 187-204 (pdf literature vam lahko pošljemo po elektronski pošti, če pišete na dejan.navodnik@socialna-druzba.si).

Celotna knjiga je za razumevanje delovanja trga delovna sile na ideološki ravni zelo relevantna, saj skozi prizmo eksperimentalne socialne psihologije opisuje različne načine izvajanja oblasti v političnem življenju, družini, podjetjih in javnih institucijah. Avtor prikaže različne oblike izvajanja oblasti, ki so skladne z različnimi zgodovinskimi obdobji. Predvsem se osredotoči na ideološko plat izvajanja oblasti. Zanima ga namreč sam diskurz, ki se danes uporablja v podjetjih in kako le-ta vpliva na prepričanja in motivacije uslužbencev.

Avtor postavi pod vprašaj psihološke ideale liberalizma, ki človeka predstavljajo kot samozadostno, individualno, individualno diferencirano, internalno usmerjeno ter samopotrjujoče se bitje, ki se kot tako kaže navzven celotnemu svetu. Dejansko pokaže, da je človek v to prisiljen, saj lahko le s sledenjem tem idealom doseže višjo stopnjo družbene vrednosti in postane cenjen član svoje družbe. Človek mora te psihološke ideale zavestno ali nezavestno “pogoltniti”, drugače ni kompatibilen z družbenimi normami, kar ga uvrsti med luzerje in neprilagojence. Odmaknjenost in posmehljivost pa v človeku sprožita nove psihološke komplekse, katerim skrbno na pomoč priskoči terapevtska psihoanaliza. Sodobnejše veje psihoanalize namreč težijo ravno k temu, da posameznika naredijo čim bolj družbeno konformnega ter optimizirajo njegovo delovanje na trgu dela (ego psihologija, raznorazna svetovalna literatura, raziskave Human resource managment itd.). Ali z drugimi besedami: človeku pomagajo pogoltniti psihološke ideale liberalizma.

Podrobneje o psiholoških idealih, njihovi družbeni konstrukciji in alternativi pa v torek.

Dejan Navodnik je vodja Odbora za trg dela na Gibanju za dostojno delo in socialno družbo ter eden izmed avtorjev raziskave Interdisciplinarna analiza minimalne urne postavke v atipičnih oblikah dela. Na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani je študent dodiplomskega študija sociologije kulture.