Novinarska konferenca bo v petek, 15. 3. 2019 ob 9.30 uri v sejni sobi v 6. nadstropju Doma sindikatov na Dalmatinovi 4 v Ljubljani.

Vabimo vas na novinarsko konferenco, kjer bomo opozorili na problematiko dela študentov na področju arhitekture.

Spomnimo – skupina študentov arhitekture je januarja letos v javnost poslala anonimno pismo, v katerem opozarja na problematiko izkoriščanja študentov v arhitekturnih birojih.

Študenti FA so se v preteklih tednih z željo po strokovni pomoči obrnili na spodaj podpisane organizacije,  organizacije smo se večkrat dobile s študenti ter se z njimi posvetovali o problematiki in potencialnih rešitvah. V vmesnem času je FA pripravila predlog »Pravilnika UL FA za vključevanje študentov UL FA v raziskovalno, strokovno in umetniško delo« in »Pogodbe o izvedbi strokovne prakse«.

Omenjene organizacije smo na ta dva dokumenta pripravili strokovne pripombe, ki smo jih uskladili s študenti FA, nato pa smo jih želeli predstaviti na seji Senata FA, kjer bile te točke obravnavane.

Čeprav so seje Senata javne, nam dekan in ostali profesorji niso želeli dati besede oz. so nam večkrat celo zagrozili, da bomo morali zapustiti prostor.

Zato je glavni namen novinarske konference, da javno predstavimo stališča in pripombe na omenjena dokumenta, kar nam je bilo na seji Senata FA, dne 12. 3. 2019, onemogočeno.  Na novinarsko konferenco je povabljeno tudi vodstvo FA.

Dokumenti namreč problematike ne urejajo na način, da bi se obvaroval interes študentov. Sporna so predvsem naslednja področja:

  • delo zastonj (prostovoljno delo);
  • delo v arhitekturnih birojih, ki so v lasti profesorjev na FA;
  • uvajanje »novih oblik dela« oz. kršenje delovno-pravne zakonodaje;
  • nepriznavanje so-avtorstva študentov, ki sodelujejo pri arhitekturnih projektih.

Glavni poudarki na novinarski konferenci bodo:

  • problematika in predstavitev časovnice dogodkov, ki so sledili od objave anonimnega javnega pisma študentov FA;
  • protipravnost dokumentov, ki jih želi sprejeti Senat FA;
  • izpostavitev problematike zaposlovanja oz. prekarnega dela v arhitekturni stroki.

 

Več informacij:

Tea Jarc, Sindikat Mladi+

041262390

 

Sindikat Mladi plus
Sindikat prekarcev
Gibanje za dostojno delo in socialno družbo