Pred tednom dni smo v Domu sindikatov začeli s srečanji študentov arhitekture in delavci v arhitekturi, katerim želimo v sodelovanju s Sindikatom Mladi + in Sindikatom prekarcev pomagati pri združevanju in naslavljanju prekarnosti ter izkoriščanja.

Nadaljujemo že ta teden v sredo, 6. 3. ob 18ih na Dalmatinovi 4, 1000 Ljubljana (sejna soba 16 v 3. nadstropju)!

Na prvem srečanju smo študentom in ostalim udeležencem pojasnili pravni okvir različnih vrst dela in pogodb, ki to delo urejajo. Skupaj smo ugotovili, da študentom močno primanjkuje ozaveščenosti o meji med zakonitimi in nezakonitimi oblikami dela, pri čemer je praviloma delavec tisti, ki odnese kratko, oseba, ki se z njihovim delom okoristi, pa se izogne sankcijam, ker je nihče ne prijavi. Pokazalo se je tudi, kako dragocene so izkušnje starejših delavcev v arhitekturi, ki študentom lahko prikažejo realistično sliko tega, kako bo izgledalo njihovo življenje po koncu študija.

Izrisuje se več možnosti za rešitve, toda za njihovo uresničitev vas Gibanje za dostojno delo in socialno družbo, Sindikat Mladi + ter Sindikat prekarcev potrebujemo in pozivamo k udeležbi na naslednjem srečanju!

Poleg študentov na Fakulteti za arhitekturo UL so vabljeni tudi študenti arhitekture na mariborski univerzi, študenti krajinske arhitekture na Biotehniški fakulteti ter vsi delavci arhitekture, ki so študentska leta že pustili za seboj in se na trgu dela soočajo s prekarnostjo, saj je medgeneracijsko sodelovanje velikega pomena za iskanje rešitev in medsebojno ozaveščanje.

Na tej povezavi lahko sledite dogodku na FB.