Tokrat bomo brali besedilo: Beck in Beck-Gernsheim (2006), Popolnoma normalni kaos ljubezni, Ljubljana, FDV, str. 55-88.
  Ljubezen bomo postavili v širši kontekst. Raziskave prikazujejo, kako se je skozi zgodovino spreminjal način, na katerega smo se ljudje navezovali drug na drugega. Odlomek iz knjige nam bo predstavil dve prelomni točki, ki sta spremenili pogoje, v katerih so ljudje vzpostavljali intimne odnose. Ti prelomni točki sta prehod iz tradicionalne v moderno družbo na začetkih 19. st. ter prehod iz moderne v postmoderno družbo, ki se je začel kazati v 70. in 80. letih prejšnjega stoletja.
   Širši kontekst tukaj predstavljajo predvsem spremembe v načinu produkcije, oblika integracije na trg delovne sile, institucionalne spremembe, razvoj tehnologije in interneta, splošna rast družbene blaginje in raznorazne spremembe na ideološki ravni. Vse te spremembe so tako ali drugače tesno prepletene s procesi individualizacije življenjskih položajev ljudi.
   Če povemo to nekoliko drugače. Porast prekarnega dela v preteklih desetletjih, razgradnja socialne države in sistemov pomoči, deregulacija gospodarstva, trganje produkcijskih verig na vse manjše dele, življenje onkraj socialne varnosti, ki je pospremljeno z nenehno skrbjo za dovolj visok mesečni zaslužek, stres na delovnem mestu itd. so dejavniki, ki vplivajo na same razmere, v katerih ljudje gradimo intimne odnose, prav tako pa vplivajo na dojemanje, kaj ljubezen pravzaprav je.
   Tekst je nekoliko daljši, a stil pisanja je lahkoten in razumljiv (za besedilo pišite na dejan.navodnik@socialna-druzba.si). Zraven je priložene še nekaj predlogov literature na to temo:
– Renata Salecl: Izbira
– Eva Illouz: hladne intimnosti: oblikovanje čustvenega kapitalizma
– Cikel 12 oddaj na temo ljubezni na RTV Slovenija, ki se predvajajo ravno zdaj. Prilagamo tole oddajo: https://4d.rtvslo.si/arhiv/televizijski-klub/174591222.
   Dobimo se v torek, 5. marca ob 19:30 v pisarni Gibanja za dostojno delo in socialno družbo (Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana, II. nadstropje, soba 10).
   Dejan Navodnik je vodja Odbora za trg dela na Gibanju za dostojno delo in socialno družbo ter eden izmed avtorjev raziskave Interdisciplinarna analiza minimalne urne postavke v atipičnih oblikah dela. Na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani je študent dodiplomskega študija sociologije kulture.