Predstavitev rezultatov projekta Interdisciplinarna analiza minimalne urne postavke v atipičnih oblikah dela