Prvo sredo v juniju, 6. 6.2018 ob 20:00, bomo v pisarni društva na Dalmatinovi 4 brali skupaj z Ekvilib inštitutom.

Lotili se bomo pomembne teme – vpliv prekarnosti na davčno blagajno: The impact of self-employment and insecure work on the public finances. Prekarnost namreč ne pomeni le osebnega problema za posameznika, torej da prekarni delavec ne bo dobil bolniškega nadomestila ali da bo imel negotovo upokojitev, temveč minimalni prispevki, ki jih prekarci vplačujejo, pomenijo tudi, da je pod vprašaj postavljena stabilnost današnjega zdravstvenega in pokojninskega sistema – to pa vpliva na vse, tudi redno zaposlene.

Za literaturo ali dodatne informacije se obrnite na borut.brezar@socialna-druzba.si.