PRIKRITA DELOVNA RAZMERJA SO NELEGALNA!

Naš pravni svetovalec Rajko nam je v torek, 22. 3. pokazal, kako se kot pravnik bori proti prekarnosti v primerih t. i. prikritih delovnih razmerij. Pogosto gre za prakso, ko delodajalci silijo delavce, da odprejo svoj s.p. in tako znižajo svoje stroške. Rajko je na resničnih primerih, s katerimi se srečuje pri delu, predstavil postopek uveljavljanja delovnopravnega varstva v primerih prikritega delovnega razmerja in (uspešno) zaključene primere.

V primerih, ko obstajajo vsi elementi delovnega razmerja, se delo ne sme opravljati na podlagi pogodb civilnega prava, ampak mora biti sklenjena pogodba o zaposlitvi. Ko delavec zahteva ugotovitev obstoja delovnega razmerja, mora izkazati izpolnjenost teh elementov (delo v organiziranem delovnem procesu delodajalca, odplačnost, delo po navodilih in pod nadzorom delodajalca, osebno in kontinuirano opravljanje dela).

Na Rajkota se sicer lahko obrnete vsak ponedeljek, sredo in četrtek od 10:00 do 12:00 na Dalmatinovi 4!