Podpora borbenemu sindikalistu Asmirju Bećareviću

Na Gibanju za dostojno delo in socialno družbo z ogorčenjem, jezo, pa tudi žalostjo, spremljamo dogajanje okrog odpovedi pogodbe o zaposlitvi borbenemu sindikalistu Asmirju Bećareviću, predsedniku Sindikata delavcev rudarstva in energetike Slovenije (SDRES). Vodstvo Premogovnika Velenje mu očita kršenje bolniškega staleža, saj naj bi v času bolniške opravljal sindikalne aktivnosti, kot je na primer podpora članu pri zagovoru v postopku redne odpovedi (do katere zaradi Asmirjeve borbenosti ni prišlo) ter v prizadevanjih za izboljšanje položaja delavcev v povezavi s pravico do dostojne malice. Očita se mu tudi pogovor z novinarji v teh primerih. Skratka Asmirju se očita, da je dober sindikalist, saj se za delavske pravice bori celo v času bolniške.

Pri vsem tem vodstvo Premogovnika Velenje namenoma ignorira dejstvo, da ima Asmir za čas svoje bolniške uradno zdravniško potrdilo in dovoljenje za neomejene izhode iz kraja bivanja in tudi enodnevne izhode iz Velenja. Skratka ima dovoljenje in celo priporočilo zdravnika, da ne ostaja doma. Sindikalne aktivnosti je torej lahko izvajal, prav tako je lahko obiskoval npr. banko ali trgovino. Zdravniško dovoljenje je Asmir že predložil delodajalcu, medijem in javnosti. Kljub temu pa je vodstvo Premogovnika Velenje Asmirju vročilo odpoved pogodbe o zaposlitvi. To nezaslišano dejanje nima nobene osnove in jasno kaže, da gre za pritisk na borbenega sindikalista, ki jim je trn v peti in se ga želijo znebiti. Žal je to v zadnjih letih postala že redna praksa in kliče po nujnih spremembi Zakona o delovnih razmerjih, ki je bila že vložena v proceduro s podpisi 7.300 državljanov in državljank, pa trenutno iz neznanih razlogov stoji v predalu.

Asmirjev primer kaže, da se delodajalci bojijo borbenih in odločnih sindikalistov. Bojijo se delavske povezanosti in solidarnosti, bojijo se, da bi morali igrati po določenih pravilih. Z njihovega vidika so borbeni sindikalisti tisti, ki stojijo na poti med njimi in dobički, ki jih ustvarjajo na račun delavcev. Zato je treba z vsemi silami podpreti borbene sindikaliste, saj so svetla točka v sicer zelo brutalnem kapitalizmu. Na Gibanju zato odločno stojimo ob Asmirju in vseh sindikatih in drugih, ki so mu stopili v bran. Odločno zavračamo njegovo odpoved pogodbe o zaposlitvi, saj nima nobene pravne in moralne osnove. Zahtevamo, da se odpoved nemudoma razveljavi in da se preneha s pritiski nad Asmirjem in SDRES.

Ustavite pritisk na borbene sindikaliste! Pustite delavsko organiziranje pri miru!

V Ljubljani, 23. 9. 2022

Ekipa Gibanja, zanjo Borut Brezar

 

Poslano:

– poslovodstvo Premogovnika Velenje

V vednost:

– Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

– Inšpektorat za delo

– mediji