Pol na napotnico pol na roko?!

FOTO: Gibanje

Na Gibanje sta se obrnili študentki, ki sta delali na Škisovi tržnici maja letos, ker sta se srečali z zapleti pri plačilu. V tednu po opravljenem delu so ju vprašali če bi lahko plačilo izvedli tako, da jima za 12 ur dela prek napotnice nakažejo minimalno urno postavko, ostalo pa »na roko«. Študentki nista želeli biti vpleteni v netransparentno ravnanje z denarjem na Škisovi, o katerem sta že v preteklosti slišali (primer o »izgubljenih« 70.000 evrov po Škisovi tržnici leta 2018 ostaja nerazrešen), zato sta zavrnili delo na črno in zahtevali plačilo v celoti prek študentske napotnice. Rečeno jima je bilo, da bo njuna želja upoštevana.

Dva tedna zatem: prejmeta čudne vsote, ki se niti v urah niti v postavki ne ujemajo z dogovorjenim zneskom, dobili sta namreč približno polovico plačila prek napotnice – različne zneske, čeprav sta delali isto število ur. Njuni kolegi, ki so prav tako delali na letošnji Škisovi tržnici in ki jih niso niti opozorili na prakse plačevanja na črno, so prav tako dobivali polovične zneske in niso vedeli, kaj se dogaja. Zato najprej kličeta Mjob, prek katerega sta bili prijavljeni za delo, s tam so ju preusmerili na Škisovo. Tam nihče ni nič vedel o tem, usmerjajo ju naprej. Sčasoma dobita kontakt vodje gostinstva na Škisovi tržnici, pri katerem sta delali za šankom. Najprej dobita opravičilo, vodja gostinstva je mislila, da je bilo dogovorjeno plačilo na črno. Ponudi, da jima nakaže z osebnega računa ali »na roko« da neizplačan del. Študentki ponovno zavrneta tak način plačila. Vodja gostinstva postane previdna, bojda ji nihče ni povedal, da nista želeli na tak način prejeti plačila. Zagotovi jima, da do konca tedna prejmeta preostanek »po uradni poti«.

Še dva tedna kasneje: plačila še kar ni, vodjo gostinstva ponovno pokličeta in dobita izgovore, da imajo interne probleme z izplačili, ampak da bo urejeno.

Na tej točki se študentki obrneta na Gibanje, kjer jima svetujemo, naj shranita vse dokaze o opravljenem delu in komunikaciji s Škisovo in gostinci, in začnemo pripravljati prijavo na inšpektorat za delo. Študentki tako razpolagata z elektronskimi sporočili, SMS-i, dnevnikom klicev in izpiski izplačil prek Mjoba kot dokazili o zapletih.

Epilog: študentki prejmeta preostanek plačila. Po mesecu in pol pregovarjanja, iskanja kontaktov in čakanja. Ko smo na Gibanju kontaktirali predstavnike ŠKIS-a v zvezi s tem, so zanikali, da bi se poskus plačevanja na črno sploh zgodil, in se niso bili pripravljeni niti opravičiti. Četudi je cel postopek dogovarjanja o ukrepih, ki bi jih ŠKIS moral sprejeti, trajal nekaj mesecev dlje, kot bi moral, ker sta študentki želeli interno in konstruktivno nasloviti zadevo s ŠKIS-om, se je na koncu izkazalo, da ne bo šlo drugače kot s prijavo in javno objavo.

Na Gibanju smo v tem času podali prijavo na inšpektorat in o tej nedopustni praksi »pol na napotnico, pol na roke« pri študentskem delu obvestili ministrstvo za delo, saj je nadzor nad tem treba okrepiti, podjetja kaznovati, študentom pa zagotoviti transparentne pogoje dela.

V primeru takih kršitev ne čakajte, pojdite v akcijo takoj: svetovanje@socialna-druzba.si