Hiperproduktivnost in pregorevanje – Odprto delovišče

Tokratna oddaja Odprto delovišče je bila posvečena preobremenitvam, kršitvam omejitev delovnika in zdravstvenim posledicam za delavke in delavce.

PRISLUHNI ODDAJI

Delavke in delavci so vedno bolj podvrženi hiperproduktivnosti: lastniki podjetij in naročniki silijo v kršitve zakonskih omejitev delovnika, da bi povišali produktivnost, s tem pa ogrožajo zdravje tistih, ki ustvarjajo dobičke, s katerimi potem zgolj vodstvo razpolaga. V tokratni oddaji smo govorili s pravno svetovalko Katarino Kogej z Gibanja za dostojno delo in socialno družbo ter z Goranom Lukićem, svetovalcem in vodjo Delavske svetovalnice, prisluhnili pa smo tudi neposrednim izkušnjam naših uporabnikov.

Izkušnje uporabnikov ter članov delavskih organizacij kažejo, da se glede na trenutno stanje na trgu delovne sile žal moramo vračati k starim osnovnim zahtevam po omejevanju delovnika in omogočanju regeneracije in počitka za delavke in delavce – oziroma, kakor se glasi geslo: 8-8-8. Torej, 8 ur za delo, 8 ur za prostočasne dejavnosti in reproduktivno delo doma (kuhanje, pranje perila, skrb za otroke in starejše, …) in 8 ur za spanje. Vendar stvar ne sme ostati pri geslih: organiziranje na terenu, individualno svetovanje delavkam in delavcem, naslavljanje konkretnih primerov kršitev na pristojne institucije, borbe pred sodiščem, pritisk prek medijev na lastnike podjetij in politiko – z vsem naštetim v pogosto medlem sindikalnem prostoru skušajo aktivistične delavske organizacije, formalizirane kot društva, skupaj z borbenimi sindikalisti podpirati delavke in delavce pri njihovih prizadevanjih za (ne le preživetje, temveč) boljše življenje. Pri tem ne delamo razlik glede na pravno obliko dela, saj so delavke in delavci – ljudje, ki se preživljajo s prodajo lastne delovne sile – pahnjeni v prekarnost brez ozira na vrsto pogodbe.

Komentar pravne svetovalke Katarine Kogej o nadurah.

Zakon o delovnih razmerjih ureja različne vidike dela, ker se zaveda, da je delavec tista šibkejša stran v delovnem razmerju in ga je potrebno zaščititi. Delovni čas in počitke, dopuste ureja zakon dokaj natančno. Vsem je verjetno jasno, da najbolj normalen delovnik je 8 urni delovnik oz. da delaš 40 ur na teden. Zakon tudi določa, da se dela 40 ur na teden in to je polni delovni čas. Delodajalec lahko do neke mere sam določa polni delovni čas – to je lahko tudi manj, npr. 36 ur na teden in vse kar je čez 40 ur na teden, so nadure.

Ena od možnosti, da delaš več kot 8 ur na dan, je na primer delanje nadur. Kot vemo, so nadure dokaj specifično regulirane in naj bi se uporabljale bolj kot izjema, kot nek ukrep delodajalca, ko ne more zaposliti nekoga novega ali uvesti nove izmene. Te nadure morajo biti navedene pisno in so tudi dodatno plačane. Vendar so pa tudi nadure omejene. Tudi nadur ne moreš opravljati neomejeno. Naredimo lahko največ 8 nadur na teden, največ 20 ur na mesec in 170 nadur na leto, izjemoma se ta številka lahko poveča na 230 nadur. Še vedno pa ne moreš delati 18 ur na dan in imeti 10 nadur.

Oddajo sta pripravila Hana Radilovič in Julij Borštnik.

 

Odprto delovišče je oddaja, v kateri odpiramo vprašanja o socialnem položaju delavk in delavcev ter pogojih dela v Sloveniji. Z Radiem Študent združujemo moči člani Društva Stvarnost, Delavske svetovalnice in Gibanja za dostojno delo in socialno družbo. Nudimo brezplačno svetovanje s področij delovnega prava in prava socialne varnosti na odprtodelovisce@radiostudent.si.

Oddaja nastaja v sklopu projekta Sedanjost in prihodnost dela. Projekt financira Program Active Citizen Fund Slovenija 2014-2021.